Nakon Parlamenta BiH: Pokrenut proces preispitivanja diploma u svim federalnim institucijama!

Vlada FBiH danas je, na sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja, usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, federalnim institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija BiH. Revizijom će biti obuhvaćeni imenovani dužnosnici, državni službenici i namještenici u ovim institucijama. Za realizaciju […]

Nastavi čitati