JADRANKA CIGELJ, ŽRTVA SILOVANJA: “Osvetit ću se RS-u i Srbiji! Kad sve plate dobijamo cjelovitu BiH”!

Čovjek nosi sjećanja iz logora, ali ipak je malo očvrsnuo! Ako šutim i povučem se u sebe, nećemo nikome pomoći! Kad sam izašla iz logora, nisam skoro dvije godine spavala! Sin mi je rekao: „Ako nećeš živjeti radi sebe, onda moraš radi mene.“ Ima mnogo težih sudbina nego što je moja! Knjigu sam pisala tri …

JADRANKA CIGELJ, ŽRTVA SILOVANJA: “Osvetit ću se RS-u i Srbiji! Kad sve plate dobijamo cjelovitu BiH”! Read More »