Usvojena nova definicija kilograma

Predstavnici više od 50 zemalja su na konferenciji u Versaillesu, nedaleko od Pariza, jednoglasno usvojili novu definiciju kilograma. Od 20. svibnja sljedeće godine međunarodna jedinica mase neće se više temeljiti na “međunarodnom prototipu kilograma” – cilindra od platine i iridija koji se drži u sefu u Međunarodnom uredu za utege i mjere u Sevresu, kod …

Usvojena nova definicija kilograma Read More »