Gdje je ovdje pravda? Monstrum je dobio sramotnu kaznu za ratne zločine u BiH!

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine donijelo presudu kojom se žalba odbrane optuženog Momira Tasića odbija kao neosnovana, dok se žalba branioca optuženog Petra Tasića djelomično uvažava. Stoga je presuda od 6. septembra 2018. godine preinačena u odnosu na optuženog Petra Tasića u pogledu odluke o kazni, te je …

Gdje je ovdje pravda? Monstrum je dobio sramotnu kaznu za ratne zločine u BiH! Read More »