Dok BiH traži investitore: Direkcija plaća kiriju, Konak propada, a Hrvatska raspolaže bh. vilom…

Za tri projekta koje provodi Služba za zajedničke poslove institucija BiH čija vrijednost realizacije iznosi više desetina miliona KM već godinama nema zainteresiranih investitora, navedeno je u dokumentu službe koji će biti upućen Vijeću ministara BiH. Riječ je o trajnom rješenju smještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koja trenutno plaća zakup u objektu Studentskog …

Dok BiH traži investitore: Direkcija plaća kiriju, Konak propada, a Hrvatska raspolaže bh. vilom… Read More »