Šefket Turalić u Tešnju edukovao općinske vijećnike o “ISO standardima”

Danas je u sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija administracije na temu: ISO standardi. Predavač je bio Šefket Turalić, menadžer kvaliteta. Tokom predavanja, razgovarano je o Sistemu upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i Sistemu okolinskog upravljanja ISO 14001:2015, koje je Općina Tešanj uvela 2004. i 2012. godine. Nakon prezentacije, edukacija je nastavljena kroz razgovor i diskusiju […]

Nastavi čitati