U najavi lijepe vijesti za nezaposlene porodilje, potrebno je ovo: Mjesečno bi mogle dobijati minimalno 298 KM

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača izrazio je zahvalnost što je na današnjoj sjednici Dom naroda Parlamenta Federacije usvojio Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH uz jedan amandman.

– Amandmanom koji je usvojen omogućava se pravo na dječiji dodatak i djetetu čija je nesposobnost za samostalan život i rad nastupila prije 15 godine života ili za vrijeme redovnog školovanja, sve dok ta nesposobnost traje, kazao je Drljača.

Zbog usvojenog amandmana Zakon će morati ići na usaglašavanje komisijama Predstavničkog i Doma naroda Paralmenta FBiH kako bi zakon stupio na pravnu snagu.

Zakonom se uređuju dva osnovna prava materijalne podrške porodicama sa djecom: dječiji dodatak i naknada nezaposlenoj porodilji.

– Osnov za obračun ovih osnovnih prava je najniža plata u Federaciji BiH u skladu sa odredbama Zakona o radu. Trenutno je najniža plata 543 KM.

Pravo na dječji dodatak ostvariće djeca do navršene 18 godine života, ako prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 40 posto najniže plate u Federaciji BiH (217 KM) i da dijete nije na smještaju u hraniteljskoj porodici ili ustanovi socijalne zaštite.

Visina dječijeg dodatka je 19 posto najniže plate u Federaciji BiH (103,7 KM mjesečno).

Ovo pravo će se finansirati iz budžeta FBiH. U ovoj godini, u budžetu Federacije je planirano za iste namjene 50 miliona KM, kazao je Drljača.

Podvukao je da se trenutno dječiji dodatak finansira na nivou kantona i zavise od ekonomske mogućnosti kantona, koji isplaćuju dječiji dodatak u mjesečnom iznosu od 30-50 KM i to neredovno, prenosi Fena.

– Prvi put Federacija preuzima finansiranje ovog prava, u iznosu od 103,7 KM, što je tri puta više nego što je sada. Federacija je i garant da će svako dijete koje ispunjava propisne uslove ostvariti ovo pravo, naglasio je Drljača.

Pravo na novčanu naknadu ostvariće i porodilje koje nisu u radnom odnosu. Uslov je da se porodilja nalazi na evidenciji nadležne službe za zapošljavanje ili je na redovnom školovanju.

– Visina iznosa mjesečne naknade porodiljama je 55 posto najniže plate u FBiH a nakanda će se isplaćivati u periodu od 12 mjeseci, oko 298 KM mjesečno.

Ovo pravo će se finasirati na kantonalnom nivou. Procjena je da će biti nešto više od 9.000 korisnica ovog prava.

Naravno, kantoni mogu utvrditi i veće iznose naknade za finansiranje ovog prava, u skladu sa svojim mogućnostima, rekao je Drljača.

Zakon o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH ima i ekonomsku opravdanost jer predstavlja ulaganje u ljudske resurse posebno u situaciji sve manjeg nataliteta i iseljavanja mladih porodica.

Cilj je da se svoj djeci obezbijede približno jednaki materijalni uslovi za zdrav život u porodici.

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.