More stories

  • Sada je sve poznato: Šta donosi “korona zakon” koji je usvojio Parlament Federacije

    Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je kasno sinoć na vanrednoj online sjednici Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, nastalih uslijed globalne pandemije korona virusa. Kolokvijalno nazvan ‘korona zakon’, ovaj akt predložen je, prema obrazloženju Federalne vlade, u cilju ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica po privredu Federacije, imajući u vidu ogromne negativne ekonomske […] More