More stories

  • Snažne i direktne poruke dolaze iz Srbije: Važno je da je Memorijalni centar Srebrenica kreirao arhivu

    Osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Srbije uputila snažne poruke

    Osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Srbije uputila snažne poruke. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Srbije, tokom konferencije upriličene u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari povodom pokretanja “Liderske inicijative za Srebrenicu (SLI)” kazala je kako je sada “bitno da jače i prisutnije pokušamo da presuđene činjenice promovišemo i da ih stalno predajemo mladim generacijama”. […] More