Ambasador SAD u BiH Michael Murphy kategorično je poručio: “CIK ne smije biti predmet političke manipulacije, tome ćemo se strogo usprotiviti”

Uspostavljanje jasnih nadležnosti Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH) za nadzor nad troškovima stranaka, obaveza korišćenja jedinstvenih bankovnih računa, zabrana primanja donacija u gotovini uz obavezu uplate donacija na bankovni račun stranaka, proširenje zabranjenih izvora finansiranja te povećanje sankcija…

…neki su od prijedloga za povećanje transparentnosti političkog finansiranja koje sadrži inicijativa za izmjene zakona o političkom finansiranju u BiH.

Prijedlozi za izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih stranaka predstavljeni su na konferenciji “Integritet političkog finansiranja u regionu” koju je Transparency International u BiH (TIBiH) organizovao u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom BiH danas u Sarajevu i sadrži preporuke relevantnih međunarodnih institucija kao što su GRECO-a, OSCE/ODIHR-a i EU kao i međunarodnih standarda za povećanje transparentnosti i integriteta političkog finansiranja.

Inicijativa sadrži prijedloge koje je izradila Centralna izborna komisija BiH na osnovu kontinuiranog monitoringa kampanja i analize finansiranja političkih stranaka koje je vršio TI BiH u toku nekoliko izbornih ciklusa, koje ukazuju na veliki broj zloupotreba i neadekvatne mehanizme kontrole ali i blage sankcije za političke subjekte koji krše zakone o finansiranju.

TI BiH je istakao i dodatne izmjene koje je neophodno uvrstiti, a odnose se prije svega na izvještavanje o finansiranju i troškovima samostalnih kampanja stranačkih kandidata, finansiranje od strane “trećih lica”, odnosno vođenje kampanja preko posrednika te sprječavanja zloupotreba javnih resursa u svrhu finansiranja kampanja.

Konferenciju, koja je organizovana u okviru USAID podrške građanima u borbi protiv korupcije, otvorio je ambasador SAD u BiH Michael Murphy ocjenom kako je sistem finansiranja kampanje u BiH obilježen korupcijom jer je dizajniran od strane političara koji se trude da ostanu na vlasti po svaku cijenu.

Ambasador Murphy je izjavio da je Ambasada Sjedinjenih Američkih Država ponosna na rad sa CIK-om, da ova institucija ima ključnu ulogu u očuvanju demokratije u Bosni i Hercegovini te da ne bi smjela biti predmet političke manipulacije kojoj će se SAD strogo usprotiviti.

„Sistem finansiranja kampanja u Bosni i Hercegovini zahtijeva hitne, suštinske reforme kao dio širih napora da se ljudima vrati vjera u demokratske institucije zemlje, posebno dok se birači pripremaju da izaberu svoje lokalne vlasti sljedeće jeseni“ izjavio je ambasador Murphy uz poruku kako pozdravlja preporuke za zakonodavne reforme koje su TI BiH i CIK predstavile danas.

Predsjednik CIK BiH Suad Arnautović posebno je naglasio potrebu za harmonizaciju propisa u oblasti finansiranja političkih partija i izbornih kampanja, s obzirom da postojeća regulativa na svim nivoima vlasti različito reguliše raspodjelu sredstava iz budžeta i finansiranje kampanja.

Ivana Korajlić iz TI BiH je naglasila da stranke imaju ogroman prostor za netransparentno finansiranje te one primaju i troše mnogo više sredstava za kampanju nego što prijave, što je pokazao i monitoring TI BiH koji je prikazao razliku od 1,7 miliona KM prijavljenih troškova u odnosnu na ono što je realno kao i da je od 170 firmi koje su donirali sredstva političkim subjektima u 2022., njih 70 dobilo ugovore o javnim nabavkama sa organima vlasti u toj godini.

“Nemamo uvid u pojedinačne troškove stranaka, ne znamo kome plaćaju i koliko, što otežava praćenje stvarnih troškova kampanje.

Godišnje se izdvoji 20 miliona KM za finansiranje stranaka iz budžeta svih nivoa vlasti bez adekvatnih mehanizama za reviziju troškova” izjavila je Korajlić uz konstataciju da je pitanje finansiranja političkih partija ostalo van prioriteta vlasti te je izrazila nadu da će ova problematika doći u fokus donosilaca odluka kako bismo spriječili zloupotrebu javnih resursa zarad finansiranja kampanja.

Član CIK-a Željko Bakalar je predstavio inicijativu za izmjene i dopune Zakona o finansiranju političkih stranaka, a koje je izradio CIK. Inicijativa ima za cilj usklađivanje pravnog okvira za finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja sa međunarodnim standardima i preporukama od organizacija poput GRECO-a, OSCE/ODIHR-a i Evropske unije.

Konferencija, na kojoj su učestvovali i službenici Službe za reviziju, imala je fokus na promociji transparentnosti i odgovornosti u političkom finansiranju. Panelisti su razgovarali o ulozi nadzornih organa u omogućavanju poštenih izbornih procesa i razmotrili su najbolje prakse za sprečavanje zloupotrebe javnih resursa u izbornim kampanjama.

Konferencija je okupila predstavnike nadzornih organa iz regiona, relevantnih međunarodnih i organizacija civilnog društva, članove Parlamenta Bosne i Hercegovine, predstavnike političkih stranaka, kao i druge važne učesnike, saopćili su iz CIK-a.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.