Bećirović i Komšić preglasali Cvijanović u Predsjedništvu, ona najavila pokretanje vitalnog nacionalnog interesa

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović najavila je pokretanje vitalnog entitetskog interesa nakon što je preglasana na današnjoj sjednici Predsjedništva u vezi sa prijedlogom zaključka povodom “eskalacije napada organa Republike Srpske na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanja ustavnopravnog poretka BiH”.

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić danas su usvojili zaključak u kojem se navodi da je “neophodno da se s ciljem dosljedne implementacije načela pravne sigurnosti i vladavine prava, smjesta prekine sa ultimatumima, separatističkim politikama i napadima na državu BiH i njene institucije”.

“Djelujući suprotno sadržaju Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i njegovim aneksima, nastojeći implementirati retrogradnu i separatističku politiku, organi vlasti iz entiteta Republika Srpska kontinuirano, sistematski i institucionalno atakuju na temeljne odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH, čime nesumljivo ugrožavaju mir i bezbjednost u Bosni i Hercegovini i regiji”, navodi se u zaključku čiji je predlagač Bećirović, javlja SRNA.

U zaključku se predlaže snažno i pravovremeno djelovanje Kancelarije visokog predstavnika s ciljem zaštite mira i stabilnosti u BiH, te da EU u najkraćem roku, po uzoru na sankcije SAD-a i Velike Britanije i Sjeverne Irske, implementira usvojenu odluku Evropskog parlamenta kojom se traži uvođenje sankcija destruktivnim političarima koji otvoreno ruše Dejtonski mirovni sporazum.

Također, u zaključku se pozivaju Srbija i Hrvatska da poštuju princip suverene jednakosti država i princip neintervencije u unutrašnja i spoljna pitanja drugih država.

Inače, na prijedlog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na 8. redovnoj sjednici Predsjedništvo BiH usvojilo je prijedlog državnog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u Bosni i Hercegovini. Bećirović se tim povodom obratio javnosti.

“Danas je na osmoj redovnoj sjednici Predsjedništvo BiH usvojilo prijedlog državnog Zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u BiH.

Ovo je prvi put da jedan državni organ vlasti BiH predlaže zakonsko uređenje sektora prirodnog gasa Bosne i Hercegovine.

Kao predlagač ovog zakona argumentima sam dokazao da je međuentitetski transport državna nadležnost”, kazao je Bećirović.

Na prijedlog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića na 8. redovnoj sjednici Predsjedništvo BiH usvojilo je prijedlog državnog zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u Bosni i Hercegovini. Bećirović se tim povodom obratio javnosti.

“Danas je na osmoj redovnoj sjednici Predsjedništvo BiH usvojilo prijedlog državnog Zakona o transportu prirodnog gasa, regulatoru i unutrašnjem tržištu u BiH.

Ovo je prvi put da jedan državni organ vlasti BiH predlaže zakonsko uređenje sektora prirodnog gasa Bosne i Hercegovine. Kao predlagač ovog zakona argumentima sam dokazao da je međuentitetski transport državna nadležnost”, kazao je Bećirović.

Naveo je da je Ustavom BiH u članu tri propisano da je reguliranje međuentiteskog transporta nadležnost Institucija BiH.

Također, Ustav relevantnim odredbama u članu jedan, stav četiri definira jedinstveno tržište i garantira kretanje roba, usluga, kapitala i lica.

“Transportom gasa kroz dva entiteta ispunjena je osnovna pretpostavka da gas bude reguliran na nivou države.

Tu se ne radi o prijenosu nadležnosti, naprotiv to je ispunjenje ustavne obaveze i to onaj njegov najbitniji dio međuentiteski transport”, kazao je Bećirović.

Podsjetio je da nije slučajno na državnom nivou formiran Elektroprijenos BiH i regulator za električnu energiju i da je Elektroprijenos još jedan dokaz da se energetika mora prvo normirati na nivou države BiH. Pionirski korak za ispunjene obaveze iz aneksa 9 je upravo formiranje Elektroprijenosa BiH.

“Državni zakon o gasu mora biti usklađen sa relevantnim ustavnim i preuzetim ugovornim obavezama iz oblasti sektora prirodnog gasa. On mora biti u skladu sa trećim energetskim paketom EU i pravnom stečevinom EU.

Nijedan bosanskohercegovačka stranke ne treba odustati od ovog rješenja.

Zadatak bosanskohercegovački orijentiranih političara nije ispunjavanje Dodikovih destruktivnih želja već usklađivanje bosanskohercegovačkog pravnog sistema za standardima i normama EU.

Zakon je vrlo važan za BiH i usklađen sa relevantnom pravnom stečevinom i najboljom praksom EU”, zaključio je Bećirović.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.