Bivši visoki predstavnik Wolfgang Petricsch kod Hadžifejzovića upozorio: “Neprijatelji države BiH su unutrašnji neprijatelji!”

Posljednje Vijesti

Wolfgang Petritsch, nekadašnji visoki predstavnik u BiH gost je u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na Face tv.

“Kada sam upotrebio metaforu luđačke košulje rekao sam da je zapravo Dejton spasio BiH i zaustavio rat, ali nije plan za uspješnu demokratsku BiH. Pretvorio se u luđačku košulju.

Moramo osloboditi BiH iz te luđačke košulje! Moramo se osloboditi etno-autoritativnog pristupa društvu.

Ne vjerujem da će doći do vojnih sukoba i rata, veća opasnost je što je BiH godinama oslabila već slabe državne institucije. Ono čega se bojim je da bi ova kriza ili neka sljedeća mogla dovesti do implozije BiH.

Ne vidim jedinstven razlog i uzrok trenutne situacije u BiH! Međunarodna zajednica je imala odgovornost da zaustavi rat, obnovi zemlju, vrati raseljene izbjeglice, da obnovi vladu… Neprijatelji države BiH su unutrašnji neprijatelji!

Ovdje treba govoriti o kriminalu, ali i časnim poštenim ljudima. Mi u Austriji sada mamo probleme sa bivšim premijerom i on je dao ostavku. Da li je u BiH tako neko dao ostavku? Nije!

Mora se korupcija sistemski riješiti”, rekao je Petrisch.

Leave your vote