VELIKI USPJEH BOSANACA U ŠVEDSKOJ: Adnan i Alen predvode inovacije u otvorenom bankarstvu Evrope

Njihova firma Finshark je pokrenula i HiQ, svoju sestrinsku kompaniju u BiH, koja je danas postala središte poslovanja i razvoja ove grupacije. Izmjenom propisa o platnim uslugama i bankarstvu, tržište Evropske unije uvodi tzv. “otvoreno bankarstvo” koje će radikalno poboljšati raspoloživost i efikasnost finansijskih usluga stanovništvu i malim i srednjim preduzećima. Radi se o regulativi […]

Nastavi čitati