Mala država i loša diplomatija: BiH nema svoje ambasade u čak 55 država svijeta

Predsjedništvo BiH je, naime, na posljednjoj sjednici, donijelo odluku kojojm se određuju države u svijetu u kojima BiH nema otvorenu ambasadu odnosno države nerezidentnog pokrivanja, za koje se diplomatski poslovi obavljaju u mjestu sjedišta ambasade Bosne i Hercegovine. Kako je vidljivo u odluci BiH nema svoja diplomatska predstavništva u čak 55 države svijeta. Među njima […]

Nastavi čitati