Magija je u fantastičnoj video produkciji Amara Skenderovića

U vremenu modernih tehnologija svakodnevno se mijenjaju marketinške strategije. Nije više važno imati samo dobar proizvod ili uslugu – još je važniji plasman odnosno kanal putem kojeg osoba A (prodavač) stiže do osobe B (kupac) i utiče na njene kupovne navike. Plasman je izuzetno važan. Koncentracija ljudi, roba i usluga uglavnom je i u našem …

Magija je u fantastičnoj video produkciji Amara Skenderovića Read More »