Medicinari koji su izgubili bitku s opakim virusom: Djela će živjeti vječno

Herojski su se od prvog dana, kako su obukli bijele mantile, borili za zdravlje i živote svih kojim je ljekarska pomoć trebala. Niti su znali za umor, niti su izgovarali “ne mogu”. Kada bi došli najteži trenuci, nalazili su razlog za osmijeh i putokaz za rješenje. U njihovom okruženju svi su se osjećali sigurno, bili …

Medicinari koji su izgubili bitku s opakim virusom: Djela će živjeti vječno Read More »