Vrlo čudna situacija sa cijenom goriva u BiH, građani se pitaju: Kako je ovo uopšte moguće?

Centar za humanu politiku uputio je pitanja predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i predsjednicima entitetskih vlada, a u vezi cijena nafte I naftnih derivate. “Zbog čega tolerišete oligopolsko tržište naftnih derivata i profitersko dogovaranje trgovaca naftnim derivatima u BiH i ne preduzimate ništa kako bi uredili ovo tržište, onemogućili profiterstvo i prilagodili cijene naftnih derivate cijenama […]

Nastavi čitati