Šemsudin Dedić: 15 miliona KM namjenskih sredstava staviti na raspolaganje kantonima za jačanje poljoprivrede

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić uputio je u petak u proceduru dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu Federacije BiH. Dopunama bi bilo omogućeno da se namjenska sredstva od pretvorbe poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište, privremeno do 30. juna 2021. godine, stave na raspolaganje kantonima za podršku proljetnoj i jesenskoj sjetvi. – Ovih naknada kantoni […]

Nastavi čitati