Stručnjaci: Evo zašto neki ljudi ne osjećaju fizički bol!

Bol je, paradoksalno, u osnovi dobar, jer nam ukazuje da nešto u organizmu ne funkcioniše kako bi trebalo. Ona je dio urođene težnje da izbjegavamo opasne i štetne situacije kao i da štitimo povrijeđene djelove liječenjem. Urođena neosjetljivost na bol i urođena neosjetljivost za bol sa anhidrozom (CIPA) su dio porodice poremećaja pod imenom HSAN, …

Stručnjaci: Evo zašto neki ljudi ne osjećaju fizički bol! Read More »