Vijeće muftija IZ u BiH donijelo odluku: Ovo su iznosi za vitre i nisab za 2021. godinu

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini donijelo je u februaru odluku kojom je utvrđena visina sadekatu-l-fitra za ramazan 1441. h.g./2021. godine. Polazna osnova za određivanja ovogodišnje visine sadekatu-l-fitra su, kao i obično, vrijednosti utvrđene u prethodnoj godini i aktuelne cijene prehrambenih proizvoda. Vitre Prema podacima Agencije za statistiku BiH, usljed posljedica izazvanih pandemijom …

Vijeće muftija IZ u BiH donijelo odluku: Ovo su iznosi za vitre i nisab za 2021. godinu Read More »