Bogataši znaju nešto što drugi ne znaju! Masovno povlače novac iz švicarskih banaka!

Gube li “najsigurnije banke na svijetu” povjerenje svojih klijenata? Zbog čega sve veći broj ljudi podiže svoj novac i smješta ga u privatne sefove? Odgovor na ova pitanja nije jednostavan. Švicarski privatni bankari žale se da su neki njihovi klijenti povukli veliki dio svog novca iz banaka kako bi ga sami čuvali, bez obzira na …

Bogataši znaju nešto što drugi ne znaju! Masovno povlače novac iz švicarskih banaka! Read More »