Etničko čišćenje u Tešnju?! Nečasni pokušaj rušenja grada, ali i kandidata za delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH

Večernji list je u tekstu autora Marka Karačića, 2.1.2019. između ostalih monsturoznih laži objavio i ovu konstrukciju: “… nad Hrvatima Tešnja je provedeno etničko čišćenje, a od nekadašnjih 9000 tešanjskih Hrvata, danas ih je tamo ostalo manje od 1500”. Tešanj je simbol otpora u proteklom ratu i svaki mogući napad na dignitet ljudi sa tog […]

Nastavi čitati