Da li se “grčki scenarij” približava ekonomskoj perspektivi Bosne i Hercegovine?

Ako nastavimo ovako kako sada radimo, neće biti dobro, a ekonomska perspektiva Bosne i Hercegovine približit će se onom što javnost prepoznaje kao “grčki scenarij”. Prevelik javni dug stvoren enormnom potrošnjom države, ogroman vanjskotrgovinski deficit te alarmantno stanje u privatnom sektoru, glavne odlike dešavanja koja su Grčku praktično dovela do bankrota, već su tu. Realni …

Da li se “grčki scenarij” približava ekonomskoj perspektivi Bosne i Hercegovine? Read More »