in ,

Ustavni sud BiH se žurno oglasio nakon zahtjeva iz Parlamenta BiH

Podnosioci zahtjeva smatraju da su vlasti RS ovim aktivnostima povrijedile Ustav BiH

Dvadeset i četiri zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podnijeli su 28. decembra prošle godine zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da se očituje oko rješavanja spora sa entitetom Republika Srpska koji je prouzrokovan donošenjem Odluka o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesija putem pregovaračkog postupka za izgradnju i korištenje hidroelektrana (HE) “Buk Bijela”, HE “Foča” i HE “Paunci” na rijeci Drini.

Podnosioci zahtjeva smatraju da su vlasti RS ovim aktivnostima povrijedile Ustav Bosne i Hercegovine i pravo BiH da raspolaže državnom imovinom.

”Donošenje navedenih Odluka, Rješenja o dodjeli koncesije i zaključenje Ugovora o koncesiji predstavljaju aktivnosti protivne članu I/1., članu I/2. i članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine”, navodi se u saopštenju koje potpisuju 24 zastupnika.

Podnosioci zahtjeva smatraju da su vlasti entiteta RS navedenim aktivnostima povrijedile Ustav BiH i pravo države Bosne i Hercegovine da raspolaže državnom imovinom.

Smatraju da su navedenim aktivnostima prekršene i konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da riječna voda i riječna korita predstavljaju “javno dobro” koje čini dio državne imovine (imovina države BiH).

Na upit kada može očekivati određenje Ustavnog suda BIH prema predloženoj privremenoj mjeri zaštite, a u vezi sa apelacijom zastupnika iz Parlamenta BiH o izdatim koncesijama izgradnje hidroelektrana na Drini, iz Ustavnog suda BiH su odgovorili:

“Predmet za koji pitate primljen u Ustavni sud BiH 28. decembra 2020. godine i odmah je uzet u prioritetno pripremanje u skladu sa Pravilima Ustavnog suda BiH. Ustavni sud će u narednom periodu odlučiti da li će zahtjev za donošenje privremene mjere koji je podnesen u tom predmetu rješavati odvojeno ili zajedno sa donošenjem odluke o samom zahtjevu za ocjenu ustavnosti”, naveli su.

Kada ste jako mali, a već ste VELIKI! Dijete nakon borbe sa teškom bolešću prodaje prepeličija jaja i pomaže Roditeljskoj kući

RUPE U ZEMLJI SE SVE VIŠE ŠIRE Stanovnici Petrinje prijavljuju ogromne rupe od kojih su neke u blizini kuća