in , , ,

Alea genetički centar u Sarajevu omogućava PCR rezultate za SARS-CoV-2 u najkraćem roku

Promo

PZU Dr Kandić, u skladu sa svojom višegodišnjom praksom vrhunske usluge prema svojim pacijentima, osnovala je prvi regionalni molekularni centar. Alea Genetički Centar koji nudi široki dijapazon usluga iz oblasti Biomedicine, molekularne dijagnostike, i genetičke analize koje su kreirane prema potrebama pacijenta, i u svrhu njegove uspješne borbe sa bolešću, često čak i prije njenog fizičkog pojavljivanja.

Izborom kompetentnog osoblja i kontinuiranim unaprjeđivanjem znanja i vještina, održavamo visok nivo profesionalizma, što uz primjenu novih dostignuća iz oblasti molekularne dijagnostike i savremene opreme vodi ka realizaciji osnovnog cilja: da kvalitet bude ono po čemu ćemo biti prepoznati kao vodeća laboratorija za detekciju SARS-CoV-2, kao I za sve druge molekularno-genetičke analize.

U maju 2020. godine Alea genetički centar je sekvencirao četiri SARS-CoV-2 virusa iz nazofarengialnog brisa metodom sekvenciranja sljedeće generacije. Dobijene su četiri pune sekvence i postavljene u GISAID bazu podataka. Dobijene sekvence su prve objavljene sekvence u Bosni i Hercegovini. U oktobru su sekvencirana još četiri uzorka i bioinformatički analizirana. Laboratorija i dalje radi na sekvenciranju virusa.

Laboratorija je od početka pandemije ugovorna laboratorija Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” u Sarajevu.

Alea genetički centar u saradnji sa Internacionalnim Burč Univerzitetom je aplicirao na projekat koji je odobren od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pod nazivom:

“Personalizirani pristup Covid-19 infekciji kroz analizu molekularno-genetičke predispozicije pacijenata za diferencijalni imunološki odgovor”. U okviru projekta će biti objavljeni naučni radovi i jedan doktorat. Alea genetički centar je visoko specijalizirana laboratorija za molekularno-dijagnostička ispitivanja.

Od svog osnivanja laboratorij ima kapacitet za onkološka, forenzička, prenatalna ispitivanja, mikrobiološka i ispitivanja nasljednih bolesti. Laboratorija je učestvovala 2018. godine u eksternim validacijama (EMQN-The European Molecular Genetics Quality Network) za detekciju mutacija u karcinomima pluća, jajnika i debelog crijeva metodom sekvenciranja sljedeće generacije. Na ovaj način je laboratorija validirana za genotipiziranje navedenih karcinoma. Dodatno, 2020. godine laboratorija je prošla kroz eksternu kvalitativnu procjenu za genotipizaciju kolorektalnog karcinoma, droplet digital PCR instrumentalnom analizom od strane češke kompanije SEKK.

Naš tim vrijedno radi da našim klijentima omogući PCR rezultate za SARS-CoV-2 u što kraćem vremenskom periodu, te da uzorak možete dati na dvije lokacije u Sarajevu: Avdage Šahinagića br. 3 od 08 do 15 h I u Olovskoj 67 od 09 do 21 h. Rezultate garantujemo o roku od 6-8 sati, kao i test urađen sa najpouzdanijim reagensima, na najnovijim instrumentima od strane najkompetentnijeg osoblja. Cijena PCR testa: 110 KM u roku od 24 sata i 130 KM u roku od 8 sati.

(Sponozorisani članak)

Iz skladišta OS BiH ukradeno oružje!

Rusija: “Ako želite mir, pripremite se za rat, jer se ne želimo izolirati od ostatka svijeta, ali na to moramo biti spremni”