Ćamil Duraković predstavio izborni program: Moji protivnici su Dodik, Trivić i Jovičić

Nezavisni kandidat za predsjednika/potpredsjednika entiteta Republika Srpska i bivši načelnik Opštine Srebrenica Ćamil Duraković  je predstavio programsku platformu „Duraković 2022“, u okviru koje je naznačio programske inicijative i plan svog rada, ako dobije povjerenje građana i građanki na izborima.

Duraković poručuje da će se u kampanji fokusirati na proaktivna rješenja i borbu protiv sistema vrijednosti koju zastupaju Dodik, Trivić i Jovičić, te da se neće baviti drugim kandidatima iz bošnjačke i hrvatske zajednice u RS-u.

„Ja se želim boriti protiv simbola politike diskriminacije, kršenja ljudskih prava i segregacije u bh. entitetu RS-a.

Zato ću svoju kampanju zasnivati na ponudi drugačije vizije Bosne i Hercegovine, drugačije vizije budućnosti prostora koji danas zovemo entitetom RS unutar države BiH“, dodao je Duraković.

U izbornom programu Duraković je ponudio 11 programskih inicijativa koje namjerava pokrenuti i za koje će tražiti podršku javnosti, civilnog društva, akademske zajednice i međunarodne zajednice.

„Napisat ću Zakon o službenoj upotrebi jezika i pisama u bh. entitetu Republika Srpska kojim će se utvrditi priznavanje naziva bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, njihova ravnopravna upotreba u organima uprave i institucijama te u obrazovnom sistemu.

Ovo je ključno pitanje dostojanstva i zaštite identiteta za generacije koje dolaze i ovo mora biti uslov za sve pregovore.

Također, pokrenut ću inicijativu za uspostavu Nezavisne komisije za pregled sadržaja i praksi provedbe nastavnih planova i programa za osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini sa fokusom na pitanja nacionalne, etničke, vjerske i jezičke ravnopravnosti“, napominje Duraković.

Najavljuje da će pronaći partnere na svim razinama vlasti i među međunarodnim organizacijama s ciljem uspostave Fonda za mobilnost u povratničkim zajednicama u Bosni i Hercegovini koje će ohrabriti boravak i angažman mladih profesionalaca u zdravstvu, obrazovanju i biznisu za potrebe jačanja kapaciteta povratničkih zajednica na području entiteta RS.

„Važno je da uspostavimo sistem informativno-pravne podrške izabranih predstavnika povratničke zajednice za aktivno uključivanje u rasprave, podnošenje prijedloga, te medijsku komunikaciju, organizaciju javnih rasprava i uključivanje povratnika u procese donošenja odluka.

Ovaj sistem će funkcionisati kroz moj Ured predsjednika/potpredsjednika RS-a, koji će tako postati centralna tačka političkog okupljanja Bošnjaka-povratnika.

Ono što smo napravili kroz pregovore za zajednički nastup Pokreta za državu moramo učiniti trajnom kategorijom – koja nije vezana za pregovore o foteljama već zajednički rad na politikama“, napominje Duraković.

Najavljuje i pripremu zakonskog okvira koji će osigurati prednost pri zapošljavanju i zastupljenosti nevećinskih zajednica u tijelima entitetske uprave, jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama, srazmjerno učešću pripadnika nevećinskih zajednica u ukupnom stanovništvu na razini na kojoj javni organ funkcioniše, te da će tražiti istovrsna rješenja u oba entiteta.

„Zagovarat ću uspostavu Poslovne mreže povratničkih zajednica, gdje će se predstavljati projekti povratnika, ulaganja, te će biti temelj za komunikaciju sa širom poslovnom zajednicom, projekte saradnje, razvoja brenda proizvoda iz povratničkih zajednica i slično.

Na ovo će se nadovezati naši investitori iz dijaspore i velike kompanije iz FBiH, a iz svega dugoročno može izrasti Investicijski fond za podršku poslovnim idejama u povratničkim zajednicama u RS-u.

Uspostavit ćemo tim pravnih eksperata koji će strateškim parničenjem u ime pojedinaca prema redovnim i ustavnim sudovima te kroz pripremu apelacija ustavnim sudovima uspostaviti sudske presedane po pitanju utvrđivanja diskriminacije i kršenja ljudskih prava u RS-u“, napominje Duraković.

Duraković poručuje da želi biti ključni izaslanik povratnika u RS u komunikaciji s različitim razinama vlasti u FBiH s ciljem uspostave međukantonalne koordinacije – na tragu donošenja jedinstvenih zakonskih rješenja za zaštitu prava povratnika, uspostavu jedinstvenih tijela i Ureda za podršku povratku, razvoj ‘povratničke karte’ koja će osiguravati zaštitu prava i pristup fondovima u FBiH za povratnike.

„Pokrenut ću Inicijativu gradonačelnika i načelnika za povratak gdje ću okupiti sve voljne gradonačelnike/načelnike iz FBiH koji će se obavezati na godišnjim konferencijama na podršku jedinica lokalne samouprave razvojnim projektima u RS-u, povezati različita sredstva u jedno i bolje koordinirati ulaganje u povratničke zajednice.

Na regionalnom nivou, pokrenut ću ideju Alijanse za dijalog na Balkanu koju ću predstaviti bivšem američkog predsjedniku Billu Clintonu, oko koje ćemo okupljati saveznike za rješavanje ključnih međuetničkih problema, s posebnim fokusom na deeskalaciju u slučaju pojavljivanja žarišta za eventualne konflikte.

Istrajat ću na pripremi i donošenju Zakona o danima sjećanja kojim će se ustanoviti Kalendar obilježavanja dana sjećanja na civilne žrtve rata 1992-1995 i Drugog svjetskog rata, koji će biti temelj za stvaranje jedinstvenog institucionalnog okvira za odavanje počasti žrtvama genocida, zločina protiv čovječnosti i drugih ratnih zločina na tlu Bosne i Hercegovine“, napominje Duraković.

U svom programu najavljuje da će insistirati na učešću i prisustvu potpredsjednika na svim zvaničnim sastancima predsjednika RS, korištenju prava obraćanja pred Narodnom skupštinom RS.

„Ponudit ću realne i proaktivne prijedloge Vladi u vezi s osiguranjem da Budžet RS pravednije dijeli javni novac prema inicijativama od interesa za Bošnjake i Hrvate. Izvršit ću punu reviziju rada predstavništava entiteta RS u inostranstvu.

Tražit ću uspostavu savjetodavnih tijela koja se tiču ohrabrivanja međuetničkog dijaloga i rješavanja važnih pitanja poput diskriminacije u obrazovanju“, napominje Duraković.

Kao kandidat koji aktivno govori engleski jezik, razumije korištenje novih tehnologija u komunikacija, ima brojne uspostavljene veze u cijelom svijetu te fakultetsku diplomu iz Sjedinjenih Američkih Država, Duraković smatra da je on dobar izbor za svakog građanina BiH koji živi na području entiteta RS.

„Ponudio sam izborni program, dao sam 11 programskih inicijativa – koja su obećanja na kojim ću raditi. Samostalno sam finansirao svoju kandidaturu, podržao sam listu Pokreta za državu za NSRS, te kao neko s političkim iskustvom, ali i kao osoba koja danas živi od svog rada i poduzetništva, želim da poručim da živim stvarnost ovog naroda ovdje.

Idemo dobiti ovo, idemo pokazati da ima dovoljno ljudi koji vjeruju da je drugačija, pravednija i bolja Bosna i Hercegovina moguća“, zaključio je Duraković.

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.