Milorad Dodik u Sudu BiH: Pogledajte snimak iz sudnice

Lider Republike Srpske Milorad Dodik danas se još jednom pojavio u Sudu BiH gdje se protiv njega i Miloša Lukića vodi proces zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Christiana Schmidta. Današnje ročište otkazano je nakon zahtjeva odbrane koje smatra da nema pravnih osnova da se ono održi jer nije dostavljena žalba na odluku o odbjanju da se suđenje prebaci u Banju Luku.

Sudskom vijeću se na početku ročišta obratio Dodikov advokat Goran Bubić.

“Odbrana smatra da nisu ispunjeni uslovi za početak glavnog pretresa.

Naime, nama je danas uručeno rješenje ovog suda od 5. 12. kojim su odbačeni prigovori za prenos nadležnosti s ovog suda na Osnovni sud u Banjoj Luci.

Prema pravnoj pouci u ovom rješešenju, stranke imaju pravo žalbe u roku od tri dana, a prema članu 320. Zakona o krivičnom postupku BiH žalba na rješenje ima suspenzivno dejstvo, osim u slučaju da Zakon o krivičnom postupku ne propisuje nešto drugo.

Smatramo da se ova procesna situacija ne može povezati sa zakazivanjem glavnog pretres ni sa donošenjem presude, da je ovo jedno potpuno odvojeno pitanje gdje ste vi u skladu sa zakonom dali ovu pouku”, kazao je Bubić.

Najavio je da će odbrana podnijeti žalbu i da zbog toga nema uslova za početak glavnog pretresa.

“Također, smatramo da se sljedeći glavni pretres ne može zakazati u određeno vrijeme jer bi na taj način preudicirali odluku Apelacionog vijeća ovog suda po žalbi koju mi planiramo izjaviti”, dodao je Bubić.

Tužilaštvo se protivilo ovom prijedlogu odbrane, ali Sud je u konačnici donio odluku o odgađanju glavnog pretresa.

Advokat Lukića Miljkan Pucar podržao je zahtjev za odgađanje ročišta.

“Nismo dobili prijedlog.

Nismo se o njemu izjašnjavali i ne može se ući u glavni pretres”, rekao je Pucar.

Tužiteljica Biljana Golijanin se protivila, rekavši da su dobili prijedlog i da su mu se protivili, ali da je dostavljeno Sudu na odlučivanje.

Pogledajte snimak.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.