Vrlo jasne i nedvosmislene poruke iz OSCE-a zbog sramne situacije u BiH: “Prekinuti diskriminatornu praksu dvije škole pod jednim krovom”

Misija OSCE u BiH podsjeća nadležne institucije u BiH na nužnost poduzimanja konkretnih koraka kako bi se prekinula praksa “dvije škole pod jednim krovom”, ističući kako ta praksa predstavlja kršenje međunarodnih konvencija i domaćeg zakonodavstva. -To je diskriminatorna praksa za koju se može očekivati da će imati štetan uticaj na djecu i sposobnost BiH da […]

Nastavi čitati