in , ,

Ko je novi predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija

Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1985. godine

Za novog predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH danas je izabran Halil Lagumdžija.

Halil Lagumdžija je rođen 1960. godine u Rudom.

Na Pravnom fakultetu u Sarajevu diplomirao je 1985. godine.

Kao dipl. pravnik počinje raditi u firmi “Poliester” Priboj- Srbija, od 1986. godine.

U periodu od marta 1994. do sredine oktobra 1995. godine obavljao je dužnost potpredsjednika i predsjednika Izvršnog odbora okruga Goražde.

Na dužnost sudije Okružnog vojnog suda Goražde imenovan je 17.10.1995. godine i istu je obavljao do osnivanja Kantonalnog suda Goražde 4.09.1996. godine, gdje je radio kao sudija sve do 30.6.2010. godine.

Od oktobra 2001. godine do juna 2003. godine obavljao je dužnost predsjednika tog suda.

Za sudiju Suda BiH imenovan je 27.5.2010. godine, a na dužnost je stupio 1.07.2010. godine.

Halil Lagumdžija je sudija Suda BiH i član VSTV-a od februara 2021. godine, a mandat je dobio na period do 2025. godine.

Sa osam glasova pobijedio je Srđana Forcu, koji je imao samo jedan glas manje.

Po 5.000 eura za holandske vojnike koji su 1995. bili u Srebrenici

Pogledajte šta je BiH najviše izvozila u 2020. godini