in ,

Akademik Suad Kurtćehajić jako izričit, poslao je vrlo jasnu poruku Evropskoj uniji: “Prvo presuda iz Strazbura pa onda novi Izborni zakon!”

Akademik, prof. dr. Suad Kurtćehajić komentarisao je najave izmjene Izbornog zakona BiH

Akademik, prof. dr. Suad Kurtćehajić komentarisao je najave izmjene Izbornog zakona BiH.

On je poslao poruku Evropskoj uniji, koja bi morala da da prioritet ustavnoj implementaciji presuda Suda za ljudska prava u Strazburu prije utvrđivanja i donošenja novog Izbornog zakona za Bosnu i Hercegovinu.

Kurtćehajić smatra da, uvažavajući evropske vrijednosti, odnosno prava i slobode predviđene u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i u njenim protokolima i koja čl. 2., st. 2 čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine, najprije treba napraviti promjene Ustava Bosne i Hercegovine koje će u potpunosti omogućiti implementaciju Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima Sejdić-Finci, Ilijas Pilav i Aida Zornić, pa tek onda pristupiti izradi i donošenju novog izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Matematička mozgalica: Koliko ima trouglova na slici?

Stjepan Mesić je uputio poruku koja će dugo da odzvanja Hrvatskom, a i treba: “Zoran Milanović i Anrej Plenković se ponašaju kao dva jarca na brvnu!”