Stranci veoma zabrinuti zbog užasnih dešavanja u Bosni i Hercegovini: Misija OSCE-a pokreće sveobuhvatni dijalog u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja

Duboko saosjećajući sa porodicama žrtava nedavnih tragičnih događaja u Gradačcu, Živinicama i Bijeljini, Misija OSCE-a u BiH danas je u Sarajevu održala sastanak sa predsjedavajućim Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ministrima i predstavnicima državnih, entitetskih, Brčko distrikta BiH i kantonalnih vlasti, predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, ministarstvima pravde i unutrašnjih poslova, kao i predstavnicima institucija za rodnu ravnopravnost, u cilju urgentnog rješavanja problema rodno-zasnovanog nasilja.

„Kada se dese tragedije poput onih kojima smo svjedočili u Gradačcu, Živinicama i Bijeljini, svi smo užasnuti i suosjećamo sa žrtvama i njihovim porodicama. Takva reakcija je primjerena, riječ je o sasvim normalnoj ljudskoj reakciji, ali nažalost, reakcija nije dovoljna“, izjavio je ambasador Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH.

„Mora doći do poduzimanja koraka koji će spriječiti slične događaje u budućnosti. Poduzimanje takvih koraka je moguće. Nasilje u porodici je pošast koja pogađa svaku nacionalnu, vjersku ili jezičku skupinu širom ove zemlje. To je zajednički izazov koji zahtijeva zajedničko djelovanje.“

Susret više od 30 visokih predstavnika i predstavnica vlasti, agencija za provođenje zakona i stručnjaka i stručnjakinja iz oblasti rodne ravnopravnosti poslužio je kao važna platforma za analizu manjkavosti sistema, razumijevanje razloga iz kojih žrtve često ne traže pomoć, i rješavanje alarmantnog problema nedovoljnog prijavljivanja djela ove vrste.

Učesnici i učesnice su se jednoglasno saglasili sa zaključkom da borba protiv nasilja u porodici zahtijeva jednako složen odgovor, koji će biti pažljivo odmjeren, multidisciplinaran i istrajan, odgovor koji će uvažiti rodne specifičnosti, u središte pažnje staviti žrtvu i njene potrebe, te uvažavati prirodu traumatskog iskustva.

U skladu s time, dogovoren je niz zajedničkih obaveza u cilju poduzimanja hitnih, strateških i sistemskih institucionalnih koraka, kako slijedi:

Misija OSCE-a u BiH (Misija) odaje priznanje nadležnim organima na spremnosti da poduzmu sve potrebne mjere u cilju borbe protiv rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, uključujući tu i mjere jačanja relevantnog zakonskog okvira.

U tom smislu, Misija želi istaći koliko je važno da Parlament Federacije (i) unaprijedi odgovarajuće političke i institucionalne odgovore u cilju borbe protiv nasilja u porodici/rodno-zasnovanog nasilja, a naročito (ii) da donese izmjene i dopune Krivičnog zakona u cilju pune primjene Istanbulske konvencije te donese Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Misija je u potpunosti spremna na pružanje pomoći nadležnim institucijama Federacije BiH u tim aktivnostima.

Prepoznajući već poduzete aktivnosti, Misija odaje priznanje entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova na njihovoj spremnosti na realizaciju edukativnih kurseva na policijskim akademijama koje djeluju u njihovom sastavu, uključujući tu i izvođenje edukativnih aktivnosti kroz uvođenje novih predmeta u program obuke, koji će buduće pripadnike policije osposobiti za brzo i efikasno postupanje u predmetima nasilja u porodici i rodno-zasnovanog nasilja.

Posebno želimo pohvaliti posljednje relevantne inicijative ministra unutrašnjih poslova FBiH poduzete u ovom smislu. Misija će nastaviti pružati pomoć entitetskim ministarstvima u ovom procesu.

Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova prihvataju obavezu da nastave planiranje i realizaciju obaveznih aktivnosti specijalističke obuke za ovlaštena službena lica u sastavu policije, što uključuje i saradnju sa nadležnim ministarstvima pravde u cilju učešća tužilaca aktivnostima obuke, u okolnostima kada je to potrebno.

Nadležna entitetska i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova taj proces trebala bi okončati do kraja novembra. Misija OSCE-a u BiH se obavezuje na partnerstvo sa nadležnim institucijama u cilju ispunjenja ove obaveze.

Kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova sa kantonalnim direktorima uprave policije prihvataju obavezu da prisustvuju sastancima nadležnih aktera koje će organizirati Misija i Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, u cilju izrade smjernica za postupanje policijskih službenika u predmetima nasilja u porodici. Ove smjernice treba uskladiti sa Pravilnikom FBiH o načinu provođenja zaštitnih mjera za počinioce nasilja u porodici koje su u nadležnosti policije[1] te dodatno prilagoditi specifičnostima policijskih struktura svakog kantona.

Ovu aktivnost treba pokrenuti do sredine septembra i okončati do kraja 2023. godine.

U bliskoj koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova FBiH, kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova obavezuju se na usklađivanje i pooštravanje važećih kantonalnih zakona i propisa o izdavanju dozvola, posjedovanju i kontroli vatrenog oružja, te uvođenje odredbi kojima će biti regulirano obavezno privremeno oduzimanje vatrenog oružja od počinilaca / iz domaćinstva po prijavi nasilja u porodici. Postupak donošenja ovih izmjena propisa treba pokrenuti do kraja oktobra 2023. godine.

Tamo gdje su takve odredbe već na snazi, nadležni organi obavezuju se da će osigurati efikasniju i usklađeniju primjenu ovih postupaka/instrukcija.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) prihvata obavezu da osigura efikasnu obuku u cilju unapređenja odgovora sektora pravosuđa na nasilje u porodici, uključujući tu i obuku na temu adekvatne primjene važećih zakonskih odredbi. Misija se obavezuje da pruži podršku VSTV-u BiH u tom procesu.

Misija OSCE-a u BiH će organizovati pregledni sastanak do kraja novembra 2023. godine, u cilju analize ostvarenog napretka u realizaciji prihvaćenih obaveza koje imaju za cilj prevenciju slučajeva rodno-zasnovanog nasilja i pružanje adekvatne podrške žrtvama.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.