Za ovako nešto ne treba ništa čekati, Bosna i Hercegovina apsolutno treba efikasnije procesuiranje napada na novinare: Konferencija o u Banja Luci u organizaciji EU, evo šta je zaključeno

Predstavnici pravosudnih institucija, ministarstava unutrašnjih poslova i policijskih organa i udruženja novinara okupili su se u Banja Luci 4. i 5. aprila 2023. godine na Konferenciji „Osiguravanje sistematskog i institucionalnog praćenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima”, u organizaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u BiH i Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH.

Učesnici su razgovarali o praksama zaštite novinara i mehanizmima za evidentiranje broja napada kao koraka ka implementaciji Ključnog prioriteta 12. iz Mišljenja Evropske komisije iz 2019. godine po zahtjevu BiH za članstvo u EU.

U Mišljenju se napominje da BiH treba osigurati garancije slobode izražavanja i medija i zaštitu novinara, uključujući i osiguravanje odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.

Napomenuto je da je u posljednjem Izvještaju Evropske Komisije o BiH navedeno da još uvijek nedostaje službeno prikupljanje podataka u cijeloj zemlji o prijetnjama i napadima na novinare i medijske radnike.

Štaviše, u Izvještaju je jasno navedeno da se od vlasti očekuje da brzo djeluju i pokažu nultu toleranciju prema prijetnjama ili napadima na medije, uključujući osiguravanje efikasnih policijskih istraga i sudskog gonjenja koji će dovesti do pravosnažnih presuda počiniocima.

Predstavnici pravosudnih i policijskih institucija sa različitih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini usaglasili su set preporuka u cilju unapređenja institucionalnog odgovora na slučajeve napada na novinare.

Predstavnici različitih tužilaštava izrazili su spremnost da razmotre načine za uspostavljanje kontakt tačaka zaduženih za sigurnost novinara i uspostavljanje sistema registracije i praćenja predmeta koji se tiču ugrožavanja sigurnosti novinara, kao i istraže načine za prioritetizaciju ovih slučajeva.

Konferencija je rezultirala i preporukama ministarstvima unutrašnjih poslova da vode statistiku napada na novinare i utvrde mehanizme saradnje sa udruženjima novinara i pojedinačnim novinarima.

Preporuka je bila i da je potrebno unaprijediti senzibilitet policijskih i pravosudnih službenika u pogledu incidenata uključujući novinare, ali i da je potrebno podići svijest novinara i medijske zajednice o načinima kako osigurati institucionalni odgovor na prijetnje i napade na njih.

Također je napomenuto da VSTV treba dati preporuku sudovima i tužilaštvima da sistematski i dosljedno koriste postojeće opcije u svojim CMS i TCMS sistemima u pogledu evidentiranja predmeta koji se tiču novinara i medijskih radnika.

Paneli tokom konferencije su se osvrnuli i na najnovija dešavanja u vezi sa slobodom medija, posebno u Republici Srpskoj, koja uključuju usvajanje nacrta izmjena Krivičnog zakonika RS-a u pravcu ponovne kriminalizacije klevete, kao i na slučajeve pritisaka na novinare, uključujući nedostatak zaštite u pojedinačnim slučajevima.

Stav EU je da bi predložene izmjene zakona u RS-u koje se tiču kriminalizacije klevete nametnule nepotrebna i nesrazmjerna ograničenja nezavisnim medijima i civilnom društvu, što bi rezultiralo zastrašujućim efektom na slobodu medija i slobodu izražavanja, te predstavljalo korak unazad na evropskom putu.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.