GOSPODO, ŠTA JE PROBLEM? Bh. dijaspori ne treba pravilnik o “iseljeništvu”, njoj treba zakon o dijaspori

Posljednje Vijesti

Vijeće ministara na sjednici nije usvojilo pravilnik o evidenciji naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine.

Poznat je sadržaj nacrta ovog pravilnika, čiji je predlagač resorno ministarstvo.

Kako su saopćili iz Vijeća ministara, predlagač pravilnika je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice.

Njegovo usvajanje nije podržalo šest članova Vijeća ministara, dok su ostali, njih četvero, podržali usvajanje.

Pravilnik podrazumijeva uspostavljanje evidencije, a sa ciljem unapređenja i boljeg razumijevanja iseljeništva, pružanja kvalitetnijih usluga iseljeništvu, razvijanja različitih oblika saradnje iseljeništva s Bosnom i Hercegovinom, snažnijeg uključivanja iseljeništva u društveno-ekonomski život Bosne i Hercegovine i većeg doprinosa razvoju Bosne i Hercegovine.

Određeno je koji podaci moraju biti u registru te su uređeni vođenje, administriranje, pristup, obrada, korištenje i zaštita podataka.

Navedene su sljedeće svrhe evidencije:

Unapređenje znanja o iseljeništvu radi adekvatnijeg izvještavanja i izrade politika i relevantnih dokumenata koji se odnose na iseljeništvo;

Efikasnije uključivanje naučnog i poslovnog iseljeništva u kreiranje i izradu, realizaciju i evaluaciju javnih politika u Bosni i Hercegovini, naročito onih javnih politika koje se odnose na oblast razvoja nauke, istraživanja, tehnologija i poslovanja;

Uspostava i jačanje saradnje s naučnim i poslovnim iseljeništvom i istaknutim pojedincima u iseljeništvu;

Međusobno povezivanje i saradnja naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu;

Međusobno povezivanje i saradnja naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu sa svim zainteresovanim akterima u Bosni i Hercegovini;

Prijenos znanja iz iseljeništva u institucije i javne ustanove na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u privatni i civilni sektor;

Uspostava programa mentorstva iz iseljeništva za učenike i studenate u Bosni i Hercegovini;
Uključivanje naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu u društveno-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine;

Povezivanje naučnog iseljeništva sa zainteresiranim akterima u naučnoistraživačkoj oblasti i oblasti tehnologije u Bosni i Hercegovini radi razvoja i širenja nauke i tehnologije;

Povezivanje poslovnog iseljeništva s institucijama i privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini radi razvoja poslovanja i poticanja investiranja u Bosnu i Hercegovinu;
Pružanje kvalitetnijih usluga iseljeništvu;

Redovno informisanje o temama od interesa za iseljeništvo, kao i prilikama i mogućnostima saradnje s Bosnom i Hercegovinom;

Promocija naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu u Bosni i Hercegovini i izvan njenih granica;

Promocija Bosne i Hercegovine i njenih potencijala u svijetu;

Sve druge aktivnosti koje imaju za cilj jačanje i razvoj saradnje Bosne i Hercegovine s iseljeništvom i uključivanje iseljeništva u društveno-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara na sjednici nije usvojilo ni informaciju o ulozi i potencijalu iseljeništva u razvoju turizma u Bosni i Hercegovini, informaciju o organiziranim susretima s iseljeništvom i saradnji s diplomatsko-kunzularnom mrežom Bosne i Hercegovine, kao ni pravilo za prijenos znanja, vještina i iskustava iz iseljeništva u institucije i javne ustanove u Bosni i Hercegovini.

Leave your vote