Pokret za državu pisao visokom predstavniku Christianu Schmidtu, poslane su direktne poruke: “Reducirajte ovlasti Doma naroda ili povećajte Vijeća naroda RS-a”

Koalicija probosanskih stranaka okupljenih oko Pokreta za državu u Republici Srpskoj (SBiH, SDP, SDA, SBB, DF, GS, PDA, BH Zeleni, SD i NES) uputila je pismo visokom predstavniku Christianu Schmidtu kojom traži da OHR ukine odluku od 2. oktobra i uvede simetrična rješenja za Dom naroda FBiH i Vijeće naroda RS.

“Vašom odlukom, kojom ste nametnuli amandmane na Ustav Federacije BiH i izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a koja je donesena 2. oktobra u toku održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, i stupila je na snagu odmah, prekršili ste demokratska načela iz člana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine, a posebno načelo vladavine prave, princip pravne sigurnosti i legitimnog očekivanja”, navodi se u pismu.

U pismu se ističe da je s obzirom na obim i intenzitet izmjena Ustava i Zakona morao biti osiguran period prilagođavanja prilagođavanja između stupanja na pravnu snagu novog zakona i stupanja van snage starog zakona, kako bi svako lice ostvarilo svoja legitimna očekivanja.

“Vi ste propustili da to uradite i na taj način ste postupili suprotno načelu vladavine prava i principu pravne sigurnosti. Narušavanjem principa pravne sigurnosti, narušili ste i prava koja garantuje Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”, tvrde iz Pokreta za državu.

Dodaju da se nametnutom odlukom dodatno pojačava asimetrija u pogledu nadležnosti i funkcija Doma naroda FBiH i Vijeća naroda RS, kao i predsjednika i potpredsjednika FBiH i RS.

“Nametnutom odlukom tadašnjeg visokog predstavnika Wolfganga Petriča donesenom 19. aprila 2002. godine, nisu osigurani mehanizmi zaštite principa ravnopravnosti na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Umjesto toga uspostavljena su asimetrična rješenja u entitetima Federacija BiH i Republika Srpska, čime je vlastima u entitetu RS omogućeno da nastave provoditi otvoreni aperthejd, diskriminaciju i dominaciju nad građanima nesrpske nacionalnosti”, navodi se u pismu.

U nastavku tvrde da je Schmidt donošenjem odluke koja se isključivo odnosi na Federaciju BiH dodatno unaprijedio politički status konstitutivnih naroda hrvata i Srba u Federaciji BiH, iako su predstavnici Srba i Hrvata i do sada imali efikasne mogućnosti za zaštitu svojih vitalnih nacionalnih interesa.

“A potpuno ste zanemarili položaj konstitutivnih naroda Bošnjaka i Hrvata u entitetu Republika Srpska. Time ste produbili etničke i etnoteritorijalne podjele unutar Bosne i Hercegovine, te ste na ovaj način postupali suprotno Odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti naroda (U-5/98)”, naglasili su iz Pokreta za državu.

Dodali su da je Schmidt selektivno implementriao odluku u slučaju “Ljubić” za koju je ranije sam OHR potvrdio da je implementirana, a da je istvremeno ignorisao druge odluke Ustavnog suda BiH (presuda Komšić) i presude Evropskog suda za ljudska prava.

“Nadalje, povećanjem broja delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i povećanjem broja delegata koji predlažu listu kandidata za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine, osigurali ste presudan utjecaj HDZ-a, odnosno HNS-a, na konstituisanje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, a posredno i na nivou Bosne i Hercegovine. Time ste svjesno pojačali ulogu političkog faktora koji je blokirao procese u Federaciji BiH, onemogućivši, uz ostalo, implementaciju izbora iz 2018. i formiranje nove Vlade FBiH, kao i izbor sudija Ustavnog suda FBiH”, navodi se.

Istakli su da je ignorisao zahtjeve da se nadležnost Doma naroda FBiH svede isključivo na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, ostavio je mehanizme koji vrlo često zaustavljaju donošenje zakona u FBiH.

“Umjesto uklanjanja asimetričnih rješenje u entitetima, bjelodano jasne diskrimanacije i neravnopravnosti kojoj su izloženi Bošnjaci i Hrvati u entitetu Republika Srpska, rezultat Vaših nametnutih rješenja su pojačanje asimetrije i produbljena diskriminacija”, stoji u pismu.

U nastavku navode da je od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, kroz odluke međunarodnih i domaćih sudova, BiH evolutivno građena kao istinska parlamentarna demokratija postepenim smanjenjem utjecaja etničkog i jačanjem građanskog principa u interesu svih naroda i građana.

“Svojim odlukama zaustavili ste ovaj proces, dodatno ojačali Dom naroda (etničko) i time umanjili značaj Predstavničkog doma kao istinskog doma demokratije (građansko). Zaustavili ste jedan pozitivan proces i nagovjestili obrnut smjer, smjer jačanja etničkog na račun građanskog. Posljedice toga mogu biti fatalne, jer bilo kakve dodatne etničke, vode u moguće teritorijalne podjele”, navodi se.

Zbog svega toga potpisnici pisma u osam tačaka traže od Schmidta da povuče odluku od 2. oktobra 2022. te da umjesto nje nametne rješenja koja će omogućiti postizanje ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH i simetrična rješenja u oba entiteta.

Uspostaviti simetrična rješenja u entitetskim zakonodavnim organima definirajući nadležnost Doma naroda Parlamenta FBiH kao doma koji je nadležan isključivo za pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa, kao što je to trenutna nadležnost Vijeća naroda RS, ili Vijeću naroda RS uz trenutnu naležnost dodijeliti i ulogu drugog zakonodavnog doma, kakvu ima Dom naroda Parlamenta FBiH.

Izjednačiti broj delegata u Vijeću naroda RS sa brojem delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Osigurati izbor delegata u Vijeće naroda RS po identičnoj formuli koja bi se primjenjivala u Federaciji BiH za izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH u smislu teritorijalnog rasporeda broja delegata, gdje bi se u entitetu RS uzela u obzir nacionalna struktura stanovništva u općinama, a u Federaciji BiH u kantonima.

Osigurati identična rješenja i jasno definirati vitalni nacionalni interes i mehanizme njegove zaštitete u oba etniteta.

Izjednačiti ulogu Vijeća naroda RS i Doma naroda Parlamenta FBiH u izboru sudija entitetskih ustavnih sudova.

Osigurati distribuciju ključnih funkcija u entitetu RS na način kako je to učinjeno u entitetu FBiH, naročito u pogledu odredbe da predsjednik entiteta i premijer/predsjednik Vlade ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Izjednačiti način izbora i nadležnosti predsjednika/potpredsjednika entiteta RS sa nadležnostima predsjednika/potpredsjednika entiteta Federacija BiH, naročito u pogledu njihove uloge u imenovanju entitetske vlade, imenovanju sudija entitetskih ustavnih sudova, dodjele pomilovanja, odlikovanja, obrazovanja i učešća u radu savjetodavnih tijela.

Osigurati jednaku ulogu entitetskih ustavnih sudova u pogledu formiranja vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i jednake mehanizame odlučivanja ovih vijeća u predmetima zaštite vitalnog nacionalnog interesa, te osigurati da ustavni sudovi rade i odlučuju u skladu sa entitetskim ustavima.

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.