Američki generalmajor Wickman u Sarajevu sa generalpukovnikom Senadom Mašovićem, u glavnom fokusu je vježba ‘Defender Europe’

Generalpukovnik Senad Mašović sa zamjenikom komandanta Američke Komande kopnenih snaga za Evropu i Afriku generalmajorom Wickmanom.

Na sastanku je razgovarano o trenutnim i budućim aktivnostima Oružanih snaga BiH u okviru međunarodne vojne saradnje koje doprinose razvoju Bosne i Hercegovine na njenom putu ka evroatlantskim integracijama, sa posebnim osvrtom na vojnu saradnju Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD-a.

General Wickman je naglasio kako kroz dosadašnje učešće u operacijama podrške miru pripadnici Oružanih snaga BiH daju značajan doprinos u izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu.

Ovom prilikom posebno se zahvalio Oružanim snagama BiH na podršci održavanju ovogodišnje Inicijalne planske konferencije za vježbu „Defender Europe 23“, te istakao da će Američka Komanda kopnenih snaga za Evropu i Afriku i dalje pružati potrebnu podršku Oružanim snagama BiH.

General Mašović je naglasio značaj Sjedinjenih Američkih Država kao strateškog partnera kako Oružanih snaga BiH tako i Bosne i Hercegovine u cjelini. Također, istakao je posebno zadovoljstvo na mogućnosti pružanja podrške održavanju Inicijalne planske konferencije za vježbu „Defender Europe 23“, koja će poslužiti kao važna platforma za razvoj Oružanih snaga BiH, te unaprijediti naš odnos sa evroatlantskom zajednicom i podstaći saradnju između zemalja, kao i osigurati spremnost za jedinstven odgovor na svaki izazov sa kojim bismo se mogli suočiti.

Saradnja sa Oružanim snagama SAD-a nastavit će se uspješno i u budućnosti, a kroz realizaciju mnogih projekata i aktivnosti koji donose korist objema stranama, zaključeno je na sastanku.

Vježba ‘Defender Europe 23’

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, zajedno sa načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnikom Senadom Mašovićem, učestvovao je na ceremoniji otvaranja Inicijalne planske konferencije za vježbu „DEFENDER EUROPE 23“, koja se održava od 28. marta do 1. aprila 2022. godine u Sarajevu.

Vježba “Defender Europe” je godišnja, multinacionalna, zajednička vježba velikih razmjera pod vodstvom američke vojske, osmišljena za izgradnju spremnosti i interoperabilnosti između SAD-a, NATO-a i partnerskih zemalja. Vježba “Defender Europe 2023” održat će se u ljeto 2023. godine na lokacijama širom Evrope. Pored predstavnika Bosne i Hercegovine, na Inicijalnoj planskoj konferenciji učešće su uzeli i predstavnici iz preko 30 partnerskih i savezničkih zemalja.

Ministar odbrane Sifet Podžić u svom obraćanju je naveo da je ova vježba vrlo važna za MO i OS BiH, jer će pružiti još jednu priliku da se izgradi spremnost na putu ka potpunoj operativnoj sposobnosti OS BiH, te da ista promovira koordinaciju u zajedničkom radu sa saveznicima.

Podžić je naglasio da ovakve vježbe prevazilaze cjelokupnu vojnu dimenziju i potvrđuju uključenost i spremnost MO BiH da pomogne i omogući sve specifičnosti za njeno brzo izvršenje. „Defender Europe, za Bosnu i Hercegovinu predstavlja moćno oruđe strateške komunikacije mira, sigurnosti i garancije za građane, zemlje u regionu i širom Evrope“, dodao je Podžić.

Načelnik Štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović pomenuo je da vježbe poput “Defender Europe” osiguravaju da su NATO partneri i saveznici spremni da jedinstveno odgovore na svaki izazov sa kojim bismo se mogli suočiti.

„Ova vježba će poslužiti kao važna platforma za razvoj Oružanih snaga BiH i demonstriranje interoperabilnosti i borbene gotovosti. Također ista će unaprijediti naš odnos sa evroatlantskom zajednicom i podstaći saradnju između zemalja u rješavanju zajedničkih problema“, rekao je Mašović, te naglasio da su Oružane snage BiH u potpunosti spremne podržati ovu ključnu vježbu.

Nakon uvodnog dijela planske konferencije, ministar odbrane Podžić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Marylanda, generalmajorom Timothyjem E. Gowenom. Ministar Podžić je informirao generala Gowena o bilateralnoj saradnji i projektima koju MO i OS BiH realiziraju zajedno sa Nacionalnom gardom Maryland.

Na kraju sastanka ministar Podžić je konstatirao da je važnost strateškog partnerstva sa SAD-om ostvarivanje integracijskih težnji elaboriranih u Zakonu u odbrani, Sigurnosnoj politici i Strategiji vanjske politike Bosne i Hercegovine, što posebno dobija na značaju u kriznim vremenima koje naša regija, Evropa, a i svijet upravo proživljavaju.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.