General Claudio Graziano, Vojni komitet EU: “Očekujem da će misija ALTHEA u BiH biti nastavljena”

Posljednje Vijesti

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić sa saradnicima razgovarao je danas sa generalom Claudiom Grazianom, predsjedavajućim Vojnog komiteta Evropske unije i njegovim saradnicima.

General Graziano vodi poslove Vojnog komiteta EU i vojni je savjetnik predstavnika Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku o svim vojnim pitanjima i predstavlja primarnu tačku kontakta sa komandantima vojnih operacija EU.

Ministar Podžić je na početku razgovora pozdravio generala Graziana, izrazio zadovoljstvo što je do ove posjete došlo, uprkos činjenici da pandemija COVID-19 još traje.

On je istakao da je integracija naše zemlje u Evropsku uniju najvažniji prioritet vanjske politike, te da je Bosna i Hercegovina u tom smislu dio zajedničke vanjske i sigurnosne politike – CSDP.

Podžić je generala Graziana informirao i o aktivnostima koje MO BiH uspješno provodi uprkos izazovima i teškoćama sa kojima se susreće.

Istakao je da je podrška Evropske unije od krucijalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, a posebno u domenu održavanja stabilnog i sigurnog okruženja putem misije ALTHEA EUFOR u BiH.

Isto tako naglasio je podršku institucijama odbrane BiH, gdje se jačaju kapaciteti Oružanih snaga BiH kroz zajedničku obuku i vježbe sa EUFOR-om, te kroz materijalnu i ekspertsku pomoć u procesu rješavanja viškova naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava (NMiMES).

Na sastanku je naglašen značaj potpisanog Sporazuma između BiH i EU o uspostavljanju okvira za učešće BiH u operacijama EU za upravljanje krizama, na temelju kojeg Oružane snage BiH učestvuju u Misiji obuke Evropske unije u Centralnoafričkoj Republici (EUTM RCA) od 2017. godine u kojoj su do sada učestvovala 24 pripadnika OS BiH.

Podžić je posebno zahvalio generalu Grazianu na podršci koju EU i EUFOR pružaju BiH u procesu protivminskog djelovanja i obavijestio generala da smo putem EUFOR-a uputili Verbalnu notu visokom predstavniku EU za vanjsku politiku i sigurnost za pomoć procesu deminiranja iz EU fonda za mir.

Govoreći o poteškoćama i izazovima koji su prisutni u funkcioniranju institucija odbrane, ministar je kao razlog naveo i nedovoljan budžet za odbranu, a što se negativno odražava na realizaciju preuzetih obaveza vezanih za provođenje aktivnosti iz dokumenta “Pregled odbrane BiH” i pokretanje procesa modernizacije OS BiH.

General Graziano je iskazao snažnu podršku našoj zemlji i reformskim procesima te prenio poruku podrške Vijeća Evropske unije Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj i suverenoj zemlji.

Izrazio je očekivanja da će se misija ALTHEA u BiH nastaviti i dalje, u čemu je nezamjenjiva uloga snaga EUFOR-a.

Također, general je ohrabrio zvaničnike MO i OS BiH da iskoriste prisustvo EUFOR-a u BiH, te da kroz programe obuke i vježbi dodatno ojačaju kapacitete Oružanih snaga BiH koji će biti korišteni na unutarnjem planu, ali i u misijama podrške miru u svijetu.

Ministar Podžić je na kraju zahvalio generalu Grazianu na podršci i pomoći i izrazio nadu da će se otvoriti prilike za novu i snažniju saradnju sa institucijama Evropske unije u narednom periodu, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću MOBiH.

Leave your vote