Skandalozno: Turković kao ministrica zbog jednodnevnog događaja na Baliju boravila sedam dana

Kancelarija za reviziju institucija BiH utvrdila je da prilikom “realizacije službenih putovanja u 2022. godini Ministarstvo vanjskih poslova BiH nije primjenjivalo princip racionalnog i potpunog dokumentovanja svrhe i namjene korištenja javnih sredstava, a kao jedan od primjera finansijski značajnih navedeno je putovanje tadašnje ministrice Bisere Turković na Bali”.

Kao ministrica Turković je na Bali putovala povodom 15. Demokratskog foruma. Prema agendi, događaj je trajao samo jedan dan, a putovanje je trajalo ukupno sedam dana. Utrošeno je 11.437 KM.

U izvještaju se, između ostalog, precizira da su ukupni izdaci Ministarstva vanjskih poslova BiH za službena putovanja u 2022. godini iznosili 1.468.910 KM, što je u odnosu na godinu ranije više za 515.660 KM ili 54 odsto.

Kancelarija za reviziju institucija BiH ističe da Ministarstvo vanjskih poslova i pored višegodišnjih preporuka planove putovanja donosi neposredno prije same realizacije putovanja, kada su avionske karte i hotelski smještaj znatno viši, te da je na određena putovanja išao veći broj lica i da su određena službena putovanja trajala neuobičajeno dugo.

Revizija je ponovo konstatovala i problem nepotpunosti priložene prateće dokumentacije iz koje bi se jasno i nedvosmisleno zaključilo ko i u kom obimu snosi troškove službenih putovanja – organizator ili Ministarstvo, jer u većini slučajeva nije priloženo pozivno pismo ili druga pisana korespondencija kao osnov za ispravan obračun putnog naloga.

Pored navedenog, pravdanje putnih naloga je vršeno i nakon propisanog roka od sedam dana, a iz prateće dokumentacije ako je dostavljena ne vide se svrha i opravdanost putovanja, dodaju revizori.

Uz službeni put na Bali, Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještaju je kao finansijski značajnija izdvojila i putovanja u Australiju, Tajland, Maleziju i Singapur, kao i putovanje u SAD na sastanak sa Svjetskom bankom u trajanju od 11 dana, te Francusku u trajanju od 10 dana.

U revizorskom izvještaju se navodi da je u bilateralnu posjetu Maldivima putovao samo ministrica vanjskih poslova , da je putovanje trajalo sedam dana i da je za to utrošeno 14.933 KM, a da su plan i odluka o službenom putu doneseni dva dana prije putovanja, dok izvještaj o putovanju revizorima nije dostavljen.

Službena putovanja samo su jedan od problema koje je evidentirala revizija i zbog čega je Ministarstvo vanjskih poslova dobilo najgore ocjene revizora od 28 institucija za koje je objavljen izvještaj o reviziji za 2022. godinu.

Za reviziju finansijskih izvještaja ovo ministarstvo dobilo je mišljenje sa rezervom, a za usklađenost sa zakonskim i drugim propisima mišljenje sa rezervom uz skretanje pažnje.

U obrazloženju mišljenja sa rezervom za dostavljene finansijske izvještaje navedeno je da revizori nisu bili u mogućnosti potvrditi tačnost finansijskih izvještaja u dijelu stalnih i novčanih sredstava, potraživanja i obaveza Ministarstva, dok je kao osnov za mišljenje s rezervom o usklađenosti istaknuto da izdaci u vezi sa otvaranjem novih DKP-ova i izdaci za unajmljivanje vozila nisu u potpunosti realozovani i evidentirani u skladu sa propisima.

Takođe je ukazano i da procedure zapošljavanja i unapređenja, angžovanje lica po ugovorima o djelu i davanje ovlaštenja za obavljnje drugih poslova nisu bile transparentne i u potpunosti usklađene sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

Izvještajem o obavljenoj reviziji za 2022. godinu obuhvaćeno je 46 preporuka, od čega se 11 odnosi na reviziju finansijskih izvještaja, dok je 38 preporuka dato zbog utvrđenih neusklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Tri preporuke se odnose i na finansijske izvještaje i na usklađenost.

Od ukupnog broja datih preporuka, 30 preporuka se odnose na nepravilnosti, nedostatke i slabosti identifikovane u prethodnim izvještajima, koje nisu otklonjene u 2022. godini, te su, shodno tome, takve preporuke ponovljene u ovom izvještaju – prenosi N1.

Video snimci sa interneta

Pročitajte više

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.