in ,

Švicarska podržava BiH u upravljanju potencijalima dijaspore

Aktivnosti Ambasade Švicarske u BiH
Aktivnosti Ambasade Švicarske u BiH

Švicarska i Bosna i Hercegovina potpisale su danas Memorandum o razumijevanju za nastavak projekta Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj. Ispred vlada dviju država Memorandum su potpisale Andrea Rauber Saxer, ambasadorica Švicarske u BiH, i Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, te Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a BiH, i Radmila Urošević, v.d. šefa misije IOM-a, ispred organizacija koje će sprovoditi projekat, saopćeno je iz Ambadade Švicarske u BiH.

Bosanci i Hercegovci u Švicarskoj: Blizu, a daleko…

”Prepoznavajući potencijale saradnje sa velikom zajednicom bh. dijaspore širom svijeta, ali i prepreke sa kojima se ona susreće, Vlada Švicarske podržava domaće institucije, naročito Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) u nastojanjima da se veze i odnosi sa dijasporom poboljšaju. Projekat Migracije i razvoj usmjeren je upravo na unapređenje saradnje sa dijasporom, uvažavajući pri tom uzajamne potrebe, i adekvatno usmjeravanje potencijala, iskustava, znanja, vještina i investicija iz dijaspore. Partneri u projektu su MLJPI, Ministarstvo inostranih poslova BiH, 15 općina širom zemlje, te UNDP i IOM koji sprovode projekat u BiH.

Samo u Švicarskoj živi oko 60.000 ljudi porijeklom iz BiH, koji su i dalje vezani za svoje korijene. „Migracije predstavljaju naročit izazov za BiH. Veliki dio stanovništva već živi van zemlje, dok svake godine sve već broj građana odlazi iz BiH. Zelimo ohrabriti dijasporu i lokalne vlasti u općinama iz kojih dolaze da zajednički rade na razvoju svoje lokalne zajednice. Stoga je iznimno bitno dobro upravljati migracijama, prepoznati potencijal dijaspore i omogućiti svima koji u svoju domovinu žele uložiti znanje i novac da osjećaju da su dobro došli“, izjavila je ovom prilikom švicarska ambasadorica Andrea Rauber Saxer.

Do sada je deset općina i sedam kantona u svoje politike i planove uvrstilo koncept migracija i razvoja. Općine su prilagodile svoje organizacione strukture, devet ih je imenovalo kontakt osobe za dijasporu, dok je jedna općina otvorila i ured za komunikaciju sa dijasporom. Intervencije sa dijasporom omogućile su otvaranje 70 radnih mjesta i povećale prihode kroz poljoprivredu za 430 domaćinstava. U naredne četiri godine će biti donesena strategija, kreirat će se baza podataka o profilu dijaspore u deset zemalja u kojima živi najveći broj iseljenika iz BiH, koja će biti objavljena na jedinstvenom web portalu za dijasporu i domaće vlasti – od lokalnog do državnog nivoa. Dalje će se raditi na kreiranju boljih mogućnosti za prenos znanja i investicije iz dijaspore, identificiranju prilika i saradnji sa privatnim sektorom u BiH, što će ujedno voditi ka sprječavanju odliva radne snage iz BiH. 15 općina će dobiti podršku u strateškom planiranju saradnje sa dijasporom i pružanje usluga dijaspori.

“Želimo čestitati MLJPI na strateškom pristupu migracijama, jer se samo tako problemi pretvaraju u dobre prilike“, zaključila je ambasadorica Rauber Saxer – saopćeno je iz Ambasade.

Bosanci i Hercegovci najčešće nose prezime HODŽIĆ i HADŽIĆ

Dragan Čović

Bosne će biti Dragane Čoviću