Ambasada BiH u Australiji uputila poziv Bosancima i Hercegovcima

Ambasada BiH u Australiji
Ambasada BiH u Australiji

Centralna izborna komisija BiH nas je obavijestila da provodi aktivnosti na pripremi predstojećih Opštih izbora 2018.godine. Građani koji žele da ostvare svoje biračko pravo, obavezni su da podnesu prijavu Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Pošto će se od birača izvan BiH zahtijevati dostava propisane dokumentacije, Ambasada BiH u Australiji Vas poziva da na vrijeme pripremite potrebnu dokumentaciju.

Ako boravite van Bosne i Hercegovine za prijavu glasanja je potrebno da posjedu-jete jedan od tri identifikaciona dokumenta BiH i da su važeći. Dokumenti su :

– Lična karta
– Vozačka dozvola
– Pasoš BiH

Ako ste izbjeglica a ne posjedujete važeće dokumente BiH (ličnu kartu ili vozačku dozvolu), uz prijavni obrazac trebate dostaviti slijedeće dokumente :

• Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili kopiju pasoša
• Kopiju važećih australskih dokumenata ili izbjegličkog kartona izdatog od zemlje domaćina ili međunarodne organizacije
• Dokaz o prebivalištu u BiH
(kopiju potvrde o prebilavištu ili kopiju lične karte u cjelosti iz 1991.godine)

Centralna izborna komisija BiH će blagovremeno obavijestiti o rokovima za dostavljanje prijave za glasanje izban BiH. To će učiniti putem medija, internet-stranice CIK BiH i putem Ambasade BiH u Kanberi, te putem klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu i međunarodnih organizacija.

Ostvarite svoje građansko pravo – glasajte na izborima 2018. godine, navodi se u saopštenju ambasadora Mirze Hajrića.