Semiha Borovac

Ministrica Borovac odgovorila dijaspori

Posljednje Vijesti

Državna ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac je u odgovoru na dopis Inicijative građana Bosne i Hercegovine van granica Bosne i Hercegovine (od 16.01.2018. godine) dala pojašnjenje, a koje se odnose na aktivnosti u vezi sa provedbom Politike o saradnji sa isljeništvom. Njen odgovor prenosimo u cjelosti:

Poštovani,

Vašim aktom od 16.01.2018. godine, zaprimili smo drugi dopis Inicijative građana BiH van granica BiH koji ste naslovili kao „Odgovor na djelomični i selektivni odgovor Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na jedan manji dio“.

”Zajedničko udruživanje”

Prije svega raduje nas činjenica da ste se ponovo obratili Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice za dodatna pojašnjenja te što ste se prihvatili našu sugestiju iz prethodnog odgovora kojim smo Vas pozvali da sva pitanja koja se tiču iseljeništva zajednički rješavamo. Također, kao instituciji na nivou Bosne i Hercegovine koja u nadležnosti ima saradnju sa iseljeništvom, zadovoljstvo nam je primjetiti da se osobe koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a koje se nalaze van granica domovine, zajednički udružuju i djeluju i da imaju stavove koji korespondiraju sa stavovima Ministarstva, a to su: uspostava, razvijanje i njegovanje odnosa sa iseljeništvom.

Pored navedenog, izuzetno je zadovoljstvo uočiti da sa pažnjom pratite web stranicu Ministarstva (s obzirom na linkove na koje ukazujete u svom dopisu) i da ste upoznati sa normativnim ali i drugim dokumentima kojima se definiše i određuje saradnja sa iseljeništvom, što do sada nije bio slučaj. Vaše aktivnosti, međusobna saradnja i koordinacija je upravo cilj kojem teži Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, te vas kao grupu građana koja je podnijela inicijativu pozivamo da vaša iskustva podjelite sa nama i da zajednički radimo na uspostavljanju saradnje i sa drugim osobama koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim organizacijama koje djeluju u iseljeništvu.

Bez obzira što se radi o dvije organizacije i 13 osoba koji su u prvobitnim dopisima navedeni kao podnosioci inicijative u ime iseljeništva Bosne i Hercgovine, činjenica vaše umreženosti po kontinentima više je nego dovoljan znak da Ministarstvo želi da ostvaruje saradnju sa vama. U tom smislu sve potpisnike inicijative pozivamo na zajednički sastanak bilo u ili van granica Bosne i Hercegovine, kako bi o svim pitanjima zajednički razgovarali.

Obradovani smo vašom konstatcijom da postoji dobra volja za saradnjom ali smo ipak iznenađeni saznanjem da niste razumjeli određena pojašnjenja navedena u našem prvobitnom odgovoru. U tom smislu osvrnut ćemo se još jednom na ključne segmente vašeg interesovanja, navedene u inicijativi, a koju su u isključivoj nadležnosti Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Naime, u dopisu ističete da dostavljenih sedam zahtjeva nisu inicijativa Svjetskog saveza dijaspore BiH koji se među potpisnicima ne pominje, nego se radi o široj inicijativi većeg broja građana porijeklom iz BiH koji žive i rade van granica BiH i koji koriste svoje pravo na slobodno udruživanje i predstavljanje. Dalje, u vašem odgovoru konstatujte da je Ministarstvo dokument Politike o saradnji sa iseljeništvom objavilo na svojoj web stranici i da je pozvalo sve zainteresovane osobe, uključujući i iseljeništvo da učestvuje u postupku javnih konsultacija, ali da predstavnici inicijative nažalost nisu bili upoznati sa tim, kao ni sa drugim objavljenim vijestima i pozivima na službenim stranicima institucija BiH. Dalje, ukazujete da ne smatrate bitnim dopis Svjetskog saveza dijaspore BiH koji je podrška dokumentu Politike odnosno aktivnostima koje proizilaze iz ovog dokumenta, kao i da vam nije poznato u čije ime su takvi dopisi upućeni.

Imajući u vidu prethodno navedeno, želimo jasno istaći da je Ministarstvo u svom prvobitnom odgovoru ukazivalo na podršku Svjetkog saveza dijaspore BiH isključivo zbog činjenice da više osoba koje su navedene kao regionalni koordinatori Inicijative su i članovi Svjetskog saveza dijaspore BiH, odnosno najviših tijela ove organizacije u iseljeništvu i to regionalna koordinatorica iz Holandije, zatim koordinator iz Velike Britanije, kao i koordinator iz Švedske. Prema tome, ostaje nejasno zašto ovi regionalni koordinatori Inicijative nisu upoznali ostale koodrinatore o podršci koju je Svjetski savez dijaspore BiH pružio i još uvijek pruža Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice. Pri tome mislimo kako na aktivnosti na donošenju samog dokumenta tako i na aktivnosti koje se tiču provođenja dokumenta. Tim više zbunjuje činjenica da su predstavnici Ministarstva sa regionalnim koordinatorima Inicijative iz Velike Britanije i Švedske 03.11.2017. godine obavili razgovor u i što su im pojašnjene sve nedoumice koje su imali u pogledu dokumenta Politke. S tim u vezi isti su, ali u svojstvu članova Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore BiH, dali punu podršku dokumentu Politike i onome što taj dokument predviđa.

Ministarstvo sa žaljenjem prihvata vašu konstataciju da niste bili upoznati i informisani sa javnim pozivom objavljenim na našoj web stranici na način kako ste sada informisani sa aktivnostima Ministarstvima.

Cijenimo kako određene konstatacije navedene u vašim dopisima ukazuju na izuzetno poznavanje rada organa uprave Bosne i Hercegovine kao i na veoma dobru informisanost i upućenost na interne procese rada ovog Ministarstva.

Nadamo se da ćete, kako ste to pokazali i u vezi sa sadašnjim praćenjem aktivnosti Ministarstva, u narednom periodu aktivno učestvovati u svim pozitivnim aspektima saradnje države Bosne i Hercegovine i iseljeništva. U tom smislu pozivamo vas da aktivno pratite web stranicu Ministarstva i na takav način, svojim prijedlozima, i komentarima, utičete blagovremeno na sve aspekte saradnje sa iseljeništvom.

Kada je riječ o ulozi UNDP-a, IOM-a i drugih aktera, a koju problematizirate u Vašem dopisu, želimo skrenuti pažnju da se radi o renomiranim međunarodnim organizacijama koje u Bosni i Hercegovini imaju izrazito aktivno ulogu u poticanju saradnje sa iseljeništvom, naročito na nivou jedinica lokalne samouprave. Nadležnost za usvajanje zakona je isključivo na institucijama Bosne i Hercegovine gdje nam je od izuzetnog značja podrška međunarodnih organizacija u cilju iznalaženja najboljih rješenja.

Izrazito je bitno da, kao osobe koje se u svom dopisu pozivaju na pozitivne propise u BiH, razumijete nadležnost po pitanju pripreme i usvajanja propisa, tj. zakona u Bosni i Hercegovini. To ni u kom slučaju niti u jednoj državi, pa tako ni u Bosni i Hercegovini ne mogu činiti međunarodne organizacije, nego isključivo nacionalni zakonodavci, a u slučaju Bosne i Hercegovine to je Parlamentarna skupština. Vaša konstacija da ne razumijete da međunarodna organizacija ima obavezu usvojiti Zakon o dijaspori još više zbunjuje ako se ima u vidu da se u dopisu pozivate na odluke zakonodavnog organa na nivou institucija Bosne i Hercegovine.

Želimo skrenuti pažnju da je za programe podrške međunarodnih organizacija i ambasada u BiH, svoju saglasnost je dalo i Predsjedništvo Bosne i Hercegovine te da se izvještaji o provođenju programa podnose Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. U tom smislu izuzetno je važno da potpisnici Inicijative shvate i razumiju odnose bilateralne saradnje Bosne i Hercegovine i drugih država odnosno međunarodnih organizacija, kao i činjenicu da se dosadašnjom korespondencijom, a bez prethodnog otvorenog razgovora sa predstavnicima Ministarstva, ozbiljno može dovesti u pitanje, realizacija projekata koji se implementiraju pogotovo na nivou jedinica lokalne samouprave, neovisno od uspostave reprezentativnog tijela u iseljeništvu i drugih aktivnosti predviđenih dokumetnom Politike.

Kada je u pitanju ponovna vaša zabrinutost u pogledu aktivnosti koje se tiču formiranja reprezentativnog tijela iseljeništva koje se provodi u Saveznoj Republici Njemačkoj, ali i aktivnosti mapiranja iseljeništva ponovno vas ljubazno molimo da pažljivo pročitate naša pojašnjenja istaknuta u prvom odgovoru kao i dokument Politike o saradnji sa iseljeništvom. Isto se odnosi i na vaša ponovna pitanja koja se tiču korištenja termina za osobe koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine, a žive i rade van njenih granica.

U odnosu na ostale zahtjeve koje ste uputili ovom Ministarstvu ističemo da smo pripremili i odaslali više dopisa institucijama koje su nadležne za pitanja koja ste postavili. Morate razumjeti da Ministarstvo nije nadležno za sva pitanja i zahtjeve koje ste postavili te da smo upravo zbog toga uključili i druge institucije koje mogu dati odgovore na postavljenja pitanja. Po dobijanju odgovora od nadležnih institucija iste ćemo vam proslijediti odnosno upoznati vas sa stavovima i aktivnostima institucija.

U slučaju da ponovno eventualno budete imali pitanja i nedoumice predlažemo vam održavanje sastanka na kojem bi otvoreno razgovarali o svim pitanjima. Cijenimo, kako smo naveli i u prvom odgovoru, da samo dijalogom možemo doprinjeti iskrenim i čvrstim vezama saradanje sa iseljeništvom.

”Na raspolaganju”

Molimo Vas da ozbiljno razmotrite navedeni poziv za sastanak pogotovo zbog činjenice da dosadašnji način komunikacije više stvara konfuziju nego što čini realno ostvarim zahtjeve koje ste uputili vlatima Bosne i Hercegovine.

Na kraju još jednom naglašavamo kako nam je izuzetno zadovoljstvo da i na ovaj način doprinosimo kvalitetnijoj komunikaciji sa našim iseljeništvom i da nas iseljeništvo prepoznaje kao partenera uspostavljanju i razvijanju odnosa sa iseljeništvom. Stoga, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, kao i do sada, stoji vam na raspolaganju za sva dodatna pojašnjenja i saradnju, a naročito za vođenje dijaloga u cilju razrješenja spornih pitanja.

Leave your vote

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.