in ,

Monstruozan potez Dragana Lukača zgrozio sve, u Evropskoj Uniji ne mogu da vjeruju šta se događa!

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru izazvao osudu brojnih medija, pravnika, organizacija za zaštitu ljudskih prava, ali i EU političara.

Žustre reakcije već nekoliko dana pristižu sa svih strana.

Oglasili su se iz Helsinškog odbora za ljudska prava, OSCE-a, Transparency Internationala, a u međuvremenu je podnesen i javni zahtjev Vladi Republike Srpske.
“Odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru RS, koje je nedavno usvojila Vlada RS, u suprotnosti su sa međunarodnim standardima slobode medija”, smatraju u OSCE-u.

Radi se o odredbama koje propisuju i zatvor za neovlašteno fotografisanje službenika, zbog čega su naišle na oštre osude medijske zajednice i javnosti.

Svoje mišljenje bez imalo uvijanja dali su Harlem Desir, predstavnik OSCE-a za slobodu medija, te Bruce Berton, šef Misije OSCE-a u BiH. Izrazili su zabrinutost u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru u RS. Upozorili su da ovaj nacrt zakona može negativno uticati na slobodu izražavanja i javnog okupljanja.

“Takve odredbe, ukoliko budu usvojene, mogle bi dovesti u opasnost okruženje u kojem djeluju medijski profesionalci, a koje već predstavlja izazov. One su u suprotnosti sa međunarodnim standardima slobode medija”, naveo je Desir.

Berton je naveo da, s obzirom na ograničavajuću prirodu i težinu predloženih sankcija u Nacrtu izmjena i dopuna zakona, Misija OSCE-a u BiH smatra da je neophodan širi proces konsultacija sa relevantnim akterima, uključujući javnost.
“Novinari moraju biti u mogućnosti da bez straha izvještavaju sa događaja od javnog interesa. Pored toga, u skladu sa međunarodnim  standardima zaštite ljudskih prava, svaka osoba treba da ima pravo da prisustvuje, promatra i snima mirno javno okupljanje, što uključuje pravo da snima aktivnosti policijskih službenika”, izjavio je Berton.

U Helsinškom odboru za ljudska prava izrazili su zabrinutost zbog Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, a kojim se, kako su ocijenili, očigledno narušavaju međunarodni standardi ljudskih prava, te ograničavaju prava građana i profesionalna prava novinara.

“Smatramo da se odredbama koje se odnose na neovlašteno fotografisanje i snimanje službenih lica ostavlja širok prostor za manipulaciju i zloupotrebu prava od strane službenih lica”, naveli su iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

“Transparency International” (TI) u BiH, u komentaru koji je dostavio MUP-u RS, poziva to ministarstvo da povuče sporni nacrt na doradu jer, kako su naveli, predloženo rješenje je nedovoljno određeno, moglo bi izazvati nejasnoće pri primjeni i predstavljati povod za primjenu represivnih mjera.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske istaklo je u petak da se predloženi član 4 Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru ne odnosi na novinare i predstavnike medijskih kuća koji u skladu sa pravilima struke i bez ometanja službenika u njihovim redovnim radnim aktivnostima obavljaju fotografisanje ili snimanje.

“Isti član ni u kom slučaju ne podrazumijeva ni da je fotografisanje ili snimanje službenika na javnom mjestu zabranjeno”, navedeno je u odgovoru koji je MUP Srpske uputio Udruženju “BH novinari” u vezi sa njihovim javnim komentarima na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru i tvrdnjama da član 4 uvodi nove represivne mjere nad novinarima.
U MUP-u su istakli da fotografisanje ili snimanje službenika dok obavljaju svoje dužnosti na javnom mjestu nije zabranjeno i da to ne predstavlja radnju koja bi mogla biti sankcionisana, ukoliko se time ne ometaju ili sprečavaju službenici u vršenju svojih dužnosti.

Pojasnili su da se to odnosi na fotografisanje ili snimanje sa određene distance, bez fizičkog kontakta, upućivanje riječi neprimjerenog sadržaja ili vrijeđanje službenih lica.

U međuvremenu Upravni odbor Udruženja BH novinari upućuje javni zahtjev Vladi Republike Srpske da hitno povuče Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, čijim bi se usvajanjem doveli u pitanje funkcioniranje medija i svakodnevni rad novinara, uključujući i pravo na snimanje i fotografiranje javnih službenika tokom obavljanja profesionalnih zadataka.

Izmjenama Zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj, usvojenim na sjednici Vlade ovog entiteta 28.marta 2019, predloženo je da se kaznama od 500 do 1.500 maraka ili zatvorom u trajanju od 60 dana sankcionira svaka osoba koja “neovlaštenim fotografiranjem ili snimanjem ometa javne službenike dok vrše svoju dužnost”.

UO BH novinara smatra da se predloženim izmjenama Zakona o javnom redu i miru uvode dodatne, represivne mjere nad novinarima iz Republike Srpske, ali i iz cijele Bosne i Hercegovine koji obavljaju profesionalne zadake na teritoriji ovog entiteta, te krše međunarodni standardi slobode izražavanja i slobodnog rada medijskih profesionalaca.

Navedenim izmjenama se također krše pravila OSCE-a, Vijeća Evrope i drugih evropskih institucija o dozvoljenom snimanju i fotografiranju događaja od javnog značaja, bez prethodnog traženja dozvole od policije ili bilo kojeg drugog javnog organa.

Ta pravila propisuju i da se snimljeni materijal ne može oduzimati od novinara, snimatelja i fotoreportera bez odluke nadležnog suda.
Članovi UO BH novinara pozivaju poslanike Narodne skupštine Republike Srpske da, ukoliko se nacrt izmjena Zakona o javnim redu i miru ipak pojavi u parlementarnoj proceduri, ne glasaju za Vladin prijedlog i da na taj način onemoguće dodatna ograničenja i pritiske na novinare i sve druge građane.

Posljednih nekoliko mjeseci svjedočili smo nedozvoljenoj upotrebi sile nad novinarima, aktivistima i građanima Banja Luke od strane policije Republike Srpske – usvajanjem navedenih izmjena otvorio bi se zakonski prostor za još snažniju represiju i potpuno derogiranje ljudskih prava i sloboda u ovom entitetu, poručili su BH novinari.

Uz odlučno “NE“ narodnih poslanika u Narodne skupštine Republike Srpske, BH novinari zahtijevaju i rezolutan odgovor i mjere međunarodnh organizacija u Bosni i Hercegovini koje mogu zaustaviti izmjene Zakona o javnom redu i miru u Republici Srpskoj.

NEZAPAMĆENA DRAMA U DOBOJU Djevojka krenula da skoči sa 16. sprata, policija na nogama!

Ovakvu bruku i sramotu ne pamte ni najstariji stanovnici. Pa šta uradiše. Cijela Evropska Unija nam se smije!