Nova odluka Vlade FBiH: Ko će biti oslobođen od plaćanja RTV takse?

Vijesti

Vlada je, istovremeno, izmijenila Odluku o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate osoba s paraplegijom i oboljelih od dječje paralize i nadležnost u ovoj oblasti prenijela na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Federalna vlada prihvatila je u srijedu informaciju Federalnog ministarstva financija o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate određenih kategorija stanovništva, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

Zadužila je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da, u roku od 30 dana, definira kategorije stanovništva kojima bi bilo omogućeno oslobađanje plaćanja ili dijela plaćanja RTV pristojbe, i da pripremi informaciju i prijedlog inicijative Vijeću ministara BiH i Parlamentarnoj Skupštini BiH za izmjene državnog Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu s ciljem oslobađanja plaćanja RTV pretplate. 

Vlada je, istovremeno, izmijenila Odluku o oslobađanju od plaćanja RTV pretplate osoba s paraplegijom i oboljelih od dječje paralize i nadležnost u ovoj oblasti prenijela na Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Leave your vote