Sanja Cerić otkrila zapanjujuće podatke: Napokon “pao” Fahrudin Hajdarbašić

Događaji Posljednje

Sanja Cerić na svom je blogu objavila tekst koji vam prenosimo u cjelosti i bez intervencija:

Obzirom da razni pratioci šalju informacije sa dokazima naravno da kažem nešto o Fahrudinu Hajdarbašiću i njegovoj prošlosti.
Odavno, već godinama, njegovo ime se spominje da je u vezi sa raznim kriminalnim grupama kao i povezan sa određenim osobama u policijskim strukturama i prevarama građana. Jer kao šef smjene Saobraćajne policije KS ne može imati podatke zbog kojih je uhapšen, osim ako ih nije dobio od nadležnih policijskih stanica odnosno ili drugih kolega iz saobraćajne policije.

Kao šef smjene njemu njegovi podređeni nakon završetka smjene predaju podatke koji ga zanimaju tako da vjerojatno ima i drugih umješanih ali vjerujem da je tužilaštvo toga svjesno. Jer on ne ide na teren a veliki je broj informacija da bi našao šta traži a i ne radi 24. sata.

Jedan od primjera jeste da je Fahrudin Hajdarbašić već 2016. godine tužilaštvu prijavljen za nesavjestan rad u službi, prikrivanje i uništavanje dokaza te prikrivanje KD drugih kolega, a u postupku je lažni iskaz dao. Lažne iskaze su dale i njegove kolege koji su bili umješani.

To se desilo u predmetu broj: T09 KTPO 0109538 16. U ovom predmetu je uništio dokaze, dao lažni iskaz te proveo niz nezakonitih radnji. Sve da bi zaštitio kolege kojima je nadređen. Također i prije i poslije ovog predmeta bilo je prijava protiv navedenog službenika ali sve bez rezultata.

Naime, tužilaštvo je ovu istragu povjerilo PU službenicima sa istog područja. Obzirom da po zakonu tužilaštvo vodi istragu ali policija po naredbi prikuplja dokaze lako se može manipulisati sa svakim predmetom protiv bilo kojeg PU službenika ili građanina. Smatram da bi u ovakvim slučajevima tužilaštvo prikupljanje dokaza trebalo povjeriti sudskoj policiji ili Sipi. Ili prebaciti nadležnost na tužilaštvo BiH. Pa svi znamo poštovanje “kolegijalnosti” PU Službenika
Tužilaštvo je naravno u predmetu broj: T09 KTPO 0109538 16 odbacilo zahtjev za otvaranje istrage, jer nije bilo dovoljno dokaza a i kako će kada je u tom predmetu to uradio za kolege iz policije. A kolege iz policije nisu prikupile dokaze. Nego čak uticali na svjedoke i uklanjanje dokaza. Također i prije i poslije ovog predmeta bilo je prijava protiv navedenog službenika ali sve bez rezultata.

Pojedini PU službenici povezani su sa ljudima iz kriminalnog miljea koji po njihovoj naredbi, nezakonito privedu, pritvore građanina te ga optuže za napad na PU službenika sve radi njegove diskreditacije ili osvete, zavisno od posla kojim se bavi.

Postavlja se i pitanje o suradnji saobraćajne policije sa automafijom. Jer nije moguće da toliki broj auto nestane a 5% pronađe. U jednom slučaju čak i sa ukradenim autom otuđuju i druga vozila. A tolike kamere i kontrole po gradu…. ovo znam jer se desilo mom prijatelju.

Zaključak, nije moguće da je Fahrudin a obzirom na njegova ovlaštenja šefa smjene saobraćajne policije mogao imati sam ove podatke. Što na žalost znači da je moguće da postoji više umješanih PU službenika iz iste stanice kao i iz nadležnih PU uprava.

Tužilaštvo b trebalo povesti računa o ovome, da nebi došlo do uništenja dokaza i nikako naredbe da prikuplja dokaze dati sarajevskoj policiji da prikuplja dokaze. Također ponovo otvoriti sve prijave protiv navedenog službenika i drugih da bi otkrili i druge moguće umješane Pu službenike.

O ovoj temi se već razgovara, te je dato više intervjua. Jedan od primjera je i ovaj članak koji se može potpuno primjeniti u ovom slučaju jer se u Zakonu o prekršajima primjenju i odredbe Krivičnog zakona više na: https://www.krajina.ba/manjkavost-zakona-o-prekrsajima-gradjanima-se-ne-isplati-ganjati-pravdu/

Napominjem da mi je još jedan izvor javio da je Fahrudin pored posla PU službenika, obavljao i poslove registracije vozila fizičkim i pravnim licima. Prema nezvaničnim informacijama više ljudi je prevario. Tj. naplatio a nije završio posao. PU službenik ne smije baviti nikakvim drugim poslovima!

O advokatima:

Na žalost, iako Krivični i drugi materijalni propisi propisuju jednakost u postupku tužioca, sudije i advokata. Advokat ima najmanju moć i nadležnost. Hitno da se urgira da se advokatu dodjeli status službene osobe. Advokat tek onda može provoditi istragu, pribaviti dokaze, odnosno reagovati na vrijeme, nositi oružje, ispitati svjedoke, itd. Samo tako advokati mogu ostvariti jednakost u postupku kao i zaštitu osumnjičenih. Advokati su većini ograničeni i time se jednakost u postupku narušava na štetu optuženih a u korist lica kao što su Fahrudin Hajdarbašić.

Novi nacrt Zakona o advokaturi dostavljen je u nadležno ministarstvo. U ime svih advokata da bi se ostvarila jednakost u postupku te omogučio pravedan postupak, molimo Vas da ovaj prijedlog usvojite. A advokati i regionalne komore da se malo više angažuju oko ovih problema. Svjesni smo stalnih napada i pritisaka na advokate, ubistva, paljevna auta, prijetnje itd.

Isti problem imaju i novinari, koji su suočeni raznim pretnjama, ubistvima, itd. A rade za veoma niske plate.
Također jedno od rješenje problema korupcije u policiji je i povećanje prihoda. Ne možete očekivati da nema korupcije sa niskim platama. Plate PU službenika su male i koji za 700.00 KM mjesečno treba obezbijediti sve za svoju porodicu. U evropskim zemljama plate PU službenika su veoma visoke baš zbog ovih razloga. Pa hajte tamo pokušajte potkupiti nekoga… Baš zbog ovih razloga Visoki predstavnik je povećao plate tužiocima i sudijama.

Policija je jedina i prva linija zaštite građana. Njihov posao je opasan i uvijek su suočeni sa opasnostima i to sve za 700 do -1000 KM mjesečno zavisno od kantona. Kako će jedan PU službenik prehraniti porodicu sa 700.00 KM mjsečno….. a pojedini i živote gube.

Također, ima časnih i poštenih ljudi u policiji i ne možemo niti jednog PU službenika okriviti zbog postupka pojedinaca. Sama sam iznađena određenim pristupom PU službenika a također i razočarana pristupom drugih. Molim Vas da ovo ne smatrate kao napad na našu policiju koja je tu da nas štiti niti bilo kakav poziv na napad na bilo kojeg službenika. Nego samo primjer i prijedlozi kako popraviti situaciju.

Leave your vote