in ,

Važeće naredbe i preporuke u FBiH, kantonalni krizni štabovi donose restriktivnije mjere

S obzirom na usložnjavanje epidemiološke situacije u Kantonu Sarajevo, ali i drugim kantonima još jednom ističemo naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su na snazi od 25. jula. Ove naredbe su obavezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe. Sve važeće naredbe možete pogledati OVDJE.

– Naredbom je obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od minimalno 1 metar, kao i u otvorenom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba. Usljed pogoršane COVID-19 epidemiološke situacije novom naredbom “dozvoljeno je okupljanje ljudi na određenom prostoru pod sljedećim uslovima: ne više od 50 ljudi u zatvorenom prostoru i ne više od 100 ljudi na otvorenom prostoru”.

– Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućava obaveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba, osim članova istog kućanstva. S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao i zaštite ličnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera)”, stoji u naredbi uz napomenu kako su “za provođenje mjera na skupovima odgovorni organizatori okupljanja”:

– Organizator je dužan izvršiti prijavljivanje održavanja skupa sukladno propisima o javnom okupljanju, kao i kriznim štabovima ministarstava zdravstva.

Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naloženo je da na temelju procjene COVID-19 epidemiološke situacije na području kantona, reduciraju broj osoba, od naredbom maksimalno dozvoljenog broja osoba u otvorenom i zatvorenom prostoru, na skupovima koji se održavaju, poput: vjenčanja, krizmi, sprovoda, dženaza i sličnih događaja, a u cilju sprječavanja širenja infekcije COVID-19 među stanovništvom, kao i zaštite ličnog/osobnog zdravlja i javnog zdravlja stanovništva.

Dozvoljeno je pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera) i sukladno naredbi, a kriznim štabovima/stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva naloženo je da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od 23:00 sata.

Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove, kao i inspekcijama organiziranim pri mjerodavnim ministarstvima u kantonu/županiji, odnosno mjerodavnim općinskim i gradskim inspektorima naloženo je da kontinuirano kontrolišu provođenje Naredbe u dijelu koji se odnosi na striktno poštovanje preporuka Zavoda za javno zdravstvo FBiH za sve one na koje se preporuke odnose, te sukladno svojim ovlastima poduzimaju mjere iz okvira svoje mjerodavnosti, koja uključuje pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja za koje se postavi osnovana sumnja da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije COVID-19 za kaznena djela kažnjiva po Kaznenom zakonu Federacije BiH. Od mjerodavnih uprava policije i mjerodavnih tužiteljstava traži se hitno postupanje po podnijetim kaznenim prijavama iz tačke 5. ove Naredbe, sukladno njihovim ovlastima.

Rad poslovnih subjekata dozvoljen je uz primjenu opštih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obavezno pridržavanje preporuka donesenih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera), a svim pravnim i fizičkim osobama koja zapošljavaju više od 20 djelatnika i koji do sada nisu donijeli krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu COVID-19, naloženo je da što hitnije donesu navedeni plan kojim će biti usklađena organizacija rada navedenih subjekata sa datim preporukama i smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.

Kantonalnim/županijskim štabovima/stožerima ministarstava zdravstva dozvoljava se uvođenje restriktivnijih i drugačijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovno obavještavanje Kriznog štaba/stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

Preporuke Kriznog štaba

Stanovništvu na području Federacije BiH preporučuje se da zbog COVID-19 epidemiološke situacije koja se pogoršava, izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja, a u slučaju pojave nekih od simptoma respiratorne infekcije (povišena temperatura, kašalj, gubitak mirisa ili okusa), preporučuje se osobama sa simptomima, kao i članovima njihovog kućanstva da ostanu kući, te se telefonski jave nadležnom liječniku kako bi dobili daljnje upute.

Preporučuje se osobama starije životne dobi, naročito onima sa hroničnim bolestima, da izbjegavaju bespotrebna kretanja i korištenje javnog prijevoza, te da redovno koriste zaštitnu opremu. Također, preporučuje se osobama starije životne dobi da maksimalno reduciraju odlaske u ordinacije kod porodičnog ljekara i u bolnice, ukoliko im nije prijeko potrebna zdravstvena njega. Preporučuje se najprije kontaktirati telefonom porodičnog ljekara, ukoliko je osobi ove dobi potreban recept ili ljekarski savjet”, stoji između ostalog u Preporukama Kriznog štaba/stožera FMZ.

U preporukama koje je potpisao federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić navodi se da Kantonalni krizni štabovi ove preporuke mogu donijeti i u formi naredbe shodno epidemiološkoj situaciji.

 

(Patria)

Koronavirus se nezaustavljivo širi SAD-om, oglasila se i Bijela kuća

Prepuno kupalište na Plivi u Jajcu: Niko ne poštuje mjere zaštite protiv koronavirusa