in

Vrlo važno obavještenje Općine Doboj Jug u vezi koronavirusa!

Općina Doboj Jug objavila je vrlo važno obavještenje za građane u vezi koronavirusa.

“Mole se građani da poštuju preporuke Kriznih štabova federalnog i kantonalnog minstarstva zdravstva i da poduzmu sve mjere kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Neophodno je kretanje i okupljanja u većem broj smanjiti i voditi pojačanu ličnu higijenu kako bi se preventivno djelovalo na pojavu i širenje Corona virusa.

Sve posjete javnim ustanovama, a posebno zdravstvenim ustanovama reducirati na samo nužne i uz prethodne konsultacije telefonskim putem.

Pojačana kretanja posebno u zdravstvenim ustanovama povećavaju mogućnost pojave i širenja virusa”, saopćeno je iz kabineta općinskog načelnika Mirnesa Tukića.

Glavni republički zdravstveno-sanitarni inspektor ubio se danas u Banjoj Luci

HITNE MJERE: Zbog pritiska javnosti sastaju se tri premijera u Doboju