Evropska komisija uputila izričitu naredbu Hrvatskoj zbog dešavanja na granici sa BiH!

Dešavanja na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a posebno navode o premlaćivanju migranta s posebnom pažnjom prati i Evropska komisija.

Medijske izvještaje o ovakvim napadima Evropska komisija veoma ozbiljno i izražava stav da je bilo kakvo nasilje prema migrantima nedopustivo potvrđeno je u sjedištu Evropske komisije u Briselu.
“Vidjeli smo ove izvještaje. Komisija je uvijek zabrinuta u vezi sa izvještajima o lošem tretmanu izbjeglica i uzima sve takve optužbe veoma ozbiljno. Bilo koja forma nasilja protiv ili zloupotrebe migranta je neprihvatljiva. Službe Evropske komisije su u kontaktu sa hrvatskim vlastima u vezi sa optužbama za maltretiranje i onemogućavanja ne-EU državljanima da apliciraju za azil, ali isto tako i u vezi sa implementacijom EU legislative o migrantima i azilu u generalnom smislu”, kazao je portparol Evropske komisije.

Evropska komisija također ističe da je prva i osnovna odgovornost na hrvatskim vlastima kada su u pitanju migranti koji dolaze iz Bosne i Hercegovine.

“Prva i najvažnija odgovornost hrvatskih vlasti je da osigura da prava migranata budu poštivana i da imaju pristup procedurama za traženje azila koji mora biti pružena svima koji podnesu aplikaciju u skladu sa EU zakonom. Evropska komisija očekuje hitan odgovor hrvatskih vlasti na ove optužbe i vrlo blisko će pratiti situaciju”, kaže portparol Evropske komisije.
Kada je u pitanju opšta situacija sa migracijama na prostoru Zapadnog Balkana Evropska komisija ima vrlo jasna stajališta.

“EU podržava Zapadni Balkan kada se radi o upravljanju migracijama i izbjegličkom krizom, uključujući osiguranje humanog tretmana ljudi u potrebi. Radimo blisko sa vlastima, UN agencijama i nevladinim organizacijama kako bi se zadovoljile urgentne potrebe novopridošlih kao i onih najugroženijih među izbjeglicama”, zaključuje portparol Evropske komisije za N1.