in

Federacija BiH: Broj zaposlenih manji je za 27 hiljada nego na početku pandemije koronavirusa!

Broj zaposlenih u Federaciji BiH za 26.876 manji je nego na početku pandemije koronavirusa.

Po informacijama Porezne uprave FBiH ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 5. maj po prebivalištu osiguranika iznosi 507.607 dok po sjedištu poslodavca ukupan broj zaposlenih iznosi 507.846.

Ako uzmemo u obzir evidenciju od 16. marta, koji se generalno uzima kao početak masovnih otpuštanja zbog izdatih naredbi o zatvaranju velikog broja biznisa (534.483), dolazimo do podatka da je u periodu pandemije u Federaciji BiH bez posla ostalo 26.876 radnika.

Elon Musk: Koronavirus je samo vježba za puno smrtonosniji virus koji nas može napasti u budućnosti!

Udruženje poslodavaca FBiH traži da se što prije donesu odluke o početku rada privrednih subjekata!