Narodna skupština RS razmatra kako unaprijediti se.sualno zdravlje!

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt strategije za unapređenje se.sualnog i reproduktivnog zdravlja u RS za period 2019-2029. godina kojom je predviđeno da sistem zdravstvene zaštite osigura dostupnu i kvalitetnu zaštitu se.sualnog i reproduktivnog zdravlja.

Pomoćnica ministra zdravlja RS Ljiljana Ivančić istakla je u završnoj riječi pred poslanicima da postoje razmišljanja da se putem pilot-projekta u nastavne planove i programe uvedu predmeti iz oblasti reproduktivnog zdravlja.
Osnovni razlog za donošenje strategije jeste da sistem zdravstvene zaštite osigura kvalitetnu zdravstvenu zaštitu se.sualnog i reproduktivnog zdravlja bilo da je riječ o planiranju porodice, osiguranja dostupne i kvalitetne zdravstvene zaštite za trudnice i porodilje, prevenciji se.sualno prenosivih bolesti, navodi se u obrazloženju ovog dokumenta.