SELO ILI GRAD? Predizborni kra(H)j u Tešnju: Svi se pitaju samo jedno, ko će pobijediti na izborima?

Događaji Posljednje Vijesti

Iako je sve poprilično izvjesno nakon brojnih predizbornih skupova i konačnog kraja agoniji i kampanji u Tešnju, mnogi se nadaju promjenama.

Građanima je do bivstovanja ne do skupova

Činjenica je da je građanima najveći problem pri glasanju nedostatak kadrova koji su i pošteni i pametni, što je očita posljedica odljeva mozgova.

Tešanjski SDA i SDP su pokazali neku dozu rivaliteta preko lokalnih medija, ali sve je to blago i nevažno kada se uzme u obzir kolika je prosječna radnička plata.

Hvala lijepa i prijatno!

Ako želite znati više čitajte dalje

U općini Tešanj, prema zadnjem popisu stanovništva živi preko 43 000 ljudi, a u samom gradu, tj. u urbanoj zoni. živi tek njih oko 6.000.

Dakle. oko 37 000 građana Tešnja žive na selu. a njih oko 6000 živi u gradu.

Urbano stanovništvo ukupno: 5.621 (13,7 %)
Ruralno stanovništvo ukupno : 37.806 (87,8 %

U Tešnju su se za načelnika kandidovali Esmir Bašić, Edin Hasaničević i aktuelni načelnik Suad Huskić.

Nijedan od kandidata nije odrastao niti rođen u urbanoj gradskoj zoni Tešnja.

Leave your vote