in ,

U bh. komšiluku se od sutra uvodi doživotni zatvor za ubice djece!

U Srbiji u nedjelju počinje primjena novih zakonskih rešenja u krivičnom zakonodavstvu, kojima se uvodi doživotna kazna zatvora za najteža krivična djela. Osim toga, uvodi se i krivično delo napada na advokata, a predviđena je i krivično-pravna zaštita osoba koje obavljaju poslove od javnog značaja i u oblasti informisanja.

Izmjenama zakona, doživotna kazna zatvora proširena je na sva krivična djela za koja je bila predviđena kazna od 30 do 40 godina, poput ubistva predstavnika najviših državnih organa, teškog djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, udruživanja radi vršenja krivičnih djela, genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i drugih najtežih krivičnih dela.

Takođe, ona je predviđena i za teško ubistvo, silovanje, obljubu nad maloljetnom osobom, trudnicom i nemoćnim licem, što je 2017. godine inicirala Fondacija “Tijana Jurić”, koja nosi ime po petanestogodišnjoj devojčici koja je silovana i ubijena, a koju je potpisima podržalo skoro 160 hiljada građana.

Osnivač ove fondacije, Igor Jurić, obratio se onima koji treba da primjenjuju zakon na skupštini Udruženja sudija i tužilaca Srbije i Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

“Ova izmena krivičnog zakonika će na mnogima od vas biti jedna ogromna odgovornost. danas dodeliti doživotnu kaznu zatovra sigurno nije laka odluka i toga sam ja potpuno stvestan. I znam da vi niste drva, da vi imate emocije i da je to zaista teško. Teško je reći jednom čoveku nemaš više pravo na slobodu. Ali, ja vam kažem, isto tako smo mi kao porodice osuđeni na doživotnu kaznu zatvora”, rekao je Igor Jurić.

Za kazne doživotnog zakona predviđena je mogućnost uslovnog otpusta nakon 27 godina, osim za pet najtežih i najsvirepijih krivičnih dela – teško ubistvo, silovanje sa smrtnim ishodom, obljuba nad nemoćnim licem sa smrtnim ishodom, obljuba sa djetetom sa smrtnim ishodom i obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom.

Izmjenama zakona predviđeno je strože kažnjavanje za ponovno izvršenje nekog krivičnog dela.

“Uvodi se institut “tri udarca”, koji naročito kažnjava povratnike, iz razloga što imamo situaciju da su ponekad kazne preblage za one koji profesionalno vrše krivična dela. Iz tog razloga smo precizirali krivični zakonik na takav način da oni koji izvrše krivična dela kao zanatlije, dakle koji ih ponavljaju nekoliko puta sigurno i izvesno moraju da idu u zatvor”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić.

Predstavnici sudija navode da su spremni za primjenu novog krivičnog zakonika.

“Svakako da će biti jedan period u prilagođavanju sudske prakse u tom pogledu, međutim, sud će imati u vidu i da je krivični zakonik izmenjen i u pogledu opšte svrhe izricanja kazni, gde je pored postojećih uvedena i izražavanje jedne srazmernosti i pravičnosti kao svrhu izricanja krivične sankcije u odnosu na delo koje je izvršeno i posedice dela. Tako da će sudija imati u vidu sada i proširenu svrhu kažnjavanja, pa tako i sve novine u krivičnom zakoniku”, rekla je Ivana Josipović iz udruženje sudija i tužilaca.

Izmjenama zakona, među onima kojima je pružena posebna zaštita u vezi sa poslom koji obavljaju su i novinari, kao lica koja vrše poslove od javnog značaja u oblasti informisanja. Napadi na njih tretiraju se kao teži oblik krivičnog dela, ako su na meti zbog svog posla, a kazne se kreću u rasponu od minimalno jedne godine za napad ili pretnju, do maksimalnih 12 godina za nanošenje teških tjelesnih povreda.

Amir Hadžić iz Doboj Istoka, najpopularniji Youtuber iz BiH za samo četiri sata prikupio 10.000 KM za liječenje Lamije Pehlanović iz Zenice!

Centralna izborna komisija BiH objavila imovinu Dragana Čovića, nećete vjerovati šta je sve “prijavio”